ÚVOD / Blog / Ze zákulisí Unicorn College Open

Ze zákulisí Unicorn College Open

Jak víte, na Unicorn College pořádáme od roku 2013 dvakrát ročně celodenní konferenci Unicorn College Open. Konference je určena jak pro studenty a vyučující Unicorn College, tak i spolupracovníky společností pana Vladimíra Kováře, zástupce klientů, partnerů Unicornu a samozřejmě je otevřena i široké veřejnosti.
V dnešním blogu bych se s vámi chtěl podělit o informace ze zákulisí a přiblížit vám, jak probíhá příprava takovéto akce. Nejprve ale začnu tím, proč jsme začali konferenci pořádat. Vždy jsme chtěli a chceme našim studentům předávat aktuální poznatky ze studovaných oborů a přiblížit jim i celou řadu věcí, na které se v rámci standardního studijního plánu nedostalo. Rovněž chceme, aby jim tyto poznatky předávali ti nejlepší odborníci, nejen z České republiky.
Jedna z výhod Unicorn College je její velikost, která nám umožňuje osobní přístup ke studentům, pomáhat studentům eliminovat jejich slabé stránky, a naopak rozvíjet jejich silné stránky. Bohužel tato výhoda se v některých situacích stává i nevýhodou, kterou je zajistit dostatečný počet účastníků přednášek, které vedou významní odborníci z praxe. Rozhodli jsme se proto uspořádat akci, na které propojíme studenty Unicorn College a lidi z praxe a pro ně všechny budou přednášet na velmi zajímavá témata přední odborníci. A takto vznikla Unicorn College Open.
Za 5 let jsme uspořádali 10 velmi úspěšných konferencí na témata jako jsou cloudové aplikace, mobilní aplikace, bezpečnost, big data a analytika, e-commerce, internet věcí, geoinformatika nebo frontendy spolu s user experience.
Každá další konference v podstatě začíná v okamžiku, kdy ta předchozí skončí. Poslední na téma Frontends & Future Diversity proběhla 3. 11. a týden na to jsme začali chystat další na téma Industry 4.0. Na začátku vždy určíme téma na základě zkušeností a poznatků z praxe a celosvětových trendů. Následně ve spolupráci s Unicornem vybereme odborného garanta za danou oblast a nominujeme přednášky a následně přednášející jak z Unicornu, tak ze strany partnerů. Jakmile je stanovený program, začínáme připravovat vše týkající se propagace. Přibližně 1,5 měsíce před konáním konference je spuštěna webová stránka a je otevřena registrace. Mezitím s přednášejícími ladíme jednotlivé přednášky. Přibližně 14 dní před konferencí proběhne soustředění přednášejících, na kterém všichni (no, alespoň většina) prezentujících společně s panem Kovářem představí drafty svých přednášek a proběhne konstruktivní diskuze a oponentura. Hlavním cílem je sladit navzájem jednotlivá témata a přednášky.
Poslední týden bývá asi nejhektičtější. Tisknou se programy, kompletují se tašky pro účastníky, připravují se jmenovky apod. Večer před samotnou konferencí připravíme samotný sál (projekční technika, ozvučení, osvětlení, záznamová technika atd.), navezeme občerstvení a můžeme začít.
Závěrečných cca 8 hodin, pro běžného účastníka, je tedy výsledkem několika měsíců příprav, desítek zapojených lidí a stovek odpracovaných hodin.
Všechny konference proběhly vždy na výbornou, a to díky celému týmu, který konferenci chystá a zejména díky společnosti VIG Production s.r.o.
Marek Beránek,
ředitel Unicorn College