ÚVOD / Certifikační zkoušky / Obsah zkoušky

Termíny odborných zkoušek
pro rok 2016

V tuto chvíli nejsou žádné termíny vypsány.

Obsah zkoušky

Zkouška se skládá ze dvou částí, a to části teoretické a části praktické, která je postavena na případových studiích. Otázky v teoretické části jsou zadávány z šesti okruhů:
  1. Právo – právní předpisy z oblasti finančního trhu a souvislosti s ostatními právními normami (10 otázek).
  2. Principy fungování důchodového spoření (15 otázek).
  3. Principy fungování doplňkového penzijního připojištění (15 otázek).
  4. Investiční nástroje – jejich druhy a vlastnosti (10 otázek).
  5. Principy finančního trhu, včetně teorie financí (5 otázek).
  6. Investiční strategie a související rizika (5 otázek).
Otázky teoretické i praktické zkoušky jsou zadávány formou multiple choice, kdy má uchazeč na výběr ze čtyř odpovědí (a-d). Správně je vždy jen jedna z odpovědí.
Praktická část zkoušky se sestává ze dvou případových studií. Každá studie má šest podotázek. Studie jsou zaměřeny na oblast důchodového a penzijního spoření. Každá případová studie má výpočetní část (výpočet opt-outu, reálného zhodnocení apod.). Studie prověřují znalost nároků účastníka důchodového a penzijního připojištění.
Otázky jsou generovány každému uchazeči náhodně z databáze, kde je ke každému okruhu přiřazeno 100-200 testových otázek. Tím je zajištěna originalita a unikátnost variant. Každá verze nicméně vždy obsahuje alespoň jednu otázku týkající se nemožnosti vystoupení z druhého pilíře, formy plnění po dosažení zákonných podmínek a minimálně jednu otázku, která se týká derivátů.
Otázky v teoretické i praktické části mají stejnou bodovou hodnotu (1 bod). Pro splnění odborné zkoušky musí uchazeč správně zodpovědět 75 % otázek z teoretické části, a tak získat celkově minimálně 45 bodů, přičemž musí získat minimálně 60 % z každého z tématických okruhů. Z praktické části musí uchazeč získat minimálně 75 % – 9 bodů.