ÚVOD / Certifikační zkoušky / Seznam zdrojů ke zkoušce

Termíny odborných zkoušek
pro rok 2016

V tuto chvíli nejsou žádné termíny vypsány.

Seznam zdrojů ke zkoušce

 • Zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření
 • Zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
 • Vyhláška č. 215/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu
 • Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu
 • NĚMEČEK, Eduard. Úvod do studia finanční politiky. Praha : Všehrd, 2001. ISBN 80-85305-45-3.
 • BAKEŠ, Milan, KARFÍKOVÁ, Marie, KOTÁB, Petr, MARKOVÁ, Hana. Finanční právo. Praha : C. H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-801-6.
 • MRKÝVKA, Petr, PAŘÍZKOVÁ, Ivana. Základy finančního práva. Brno : Masarykova univerzita, 2008. ISBN 978-80-210-4514-9.
 • ŠVESTKA, Jiří, DVOŘÁK, Jan. Občanské právo hmotné. Praha : Wolters Kluwer ČR a.s., 2009. ISBN 978-80-7357-473-4.
 • REVENDA, Zdeněk, MANDEL, Martin, KODERA, Jan, MUSÍLEK, Petr, DVOŘÁK, Petr. Peněžní ekonomie a bankovnictví. Praha : Management, 2012. ISBN 978-80-7261-240-6
 • JÍLEK Josef: Akciové trhy a investování. Praha : Grada Publishing, 1999. ISBN 978-80-247-2963-3
 • GLADIŠ, Daniel. Naučte se investovat. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 978-80-247-1205-5
 • KODEROVÁ, Jitka, HÁJEK, Petr. Banky, finance a finanční trhy. Praha : Unicorn College s.r.o., 2012. ISBN 978-80-87349-11-3.
 • RADOVÁ, Jarmila, DVOŘÁK, Petr, MÁLEK, Jiří. Finanční matematika pro každého. Praha : Grada Publishing, 2009. ISBN 978-80-247-3291-6.
 • HÁJEK, Petr. Obchodování na finančních trzích. Praha : Unicorn College s.r.o., 2012. ISBN 978-80-87349-13-7.
 • ŠTÝBR, David a kol. Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích. Praha : Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3648-8
  Kolektiv autorů. Studijní texty ke zkoušce odborné způsobilosti dle zákona 427/2011 Sb. Praha : Unicorn College, 2012 (dostupné v elektronické podobě v případě, že uchazeč vykonává odbornou zkoušku na Unicorn College).