Digital Learning

V současné době jsou software a digitální technologie všude kolem nás. Prostupují prakticky všemi odvětvími lidské činnosti a ani vzdělávání není výjimkou. 
Doma, ve škole, na cestě. Ráno, večer. Z mobilu, tabletu, notebooku. Zkrátka kdykoliv, kdekoliv a jakkoliv. Záleží na Vás. Trendy v oblasti moderního vzdělávání vychází z principu celoživotního učení a směřují k vybudování otevřeného prostředí. Prostředí, kde se mohou jednotlivci bez rozdílů a překážek vzdělávat prakticky od narození až do hlubokého stáří. Nedílnou součástí a vlastně klíčovým nástrojem tohoto tzv. otevřeného vzdělávání jsou jednoznačně digitální technologie. 
Přijměte pozvání na již čtrnáctou konferenci Unicorn College Open, kde se budeme intenzivně zabývat trendy v oblasti digitálního vzdělávání. Ukážeme si moderní online nástroje pro tvorbu interaktivních studijních materiálů a kurzů. Dozvíte se, jakým způsobem digitální technologie pomáhají ke spolupráci studentů. Prostřednictvím případových studií si přiblížíme zkušenosti s digitálním vzděláváním v České republice.
To vše prostřednictvím mimořádných prezentací i společné debaty s lidmi, kteří o problematice digitálního vzdělávání, strategií a vizí v této oblasti skutečně něco vědí. Těšíme se na Vás!

Program

Čas
Program
Videa
08:30 – 09:30
Snídaně a registrace
09:30 – 09:35
Zahájení
09:35 – 10:15
Nebojme se digitální transformace škol
Miroslav Dvořák, Microsoft
10:15 – 10:40
Přestávka
10:40 – 10:45
Hudební představení
10:45 – 11:10
Proč Apple ve školství?
Petr Mára, Technology Evangelist
11:10 – 11:35
Produkty Unicornu v digitálním vzdělávání
Adam Syrovátka, Unicorn
11:35 – 11:55
Diskuze
11:55 – 12:55
Oběd
12:55 – 13:20
Digitální výuka na Unicorn College
Jan Čadil, Unicorn College
13:20 – 13:45
Ekonomika & vzdělávání ve 21. století
Michal Brožka, Komerční banka
13:45 – 14:10
Přestávka
14:10 – 14:35
Tvorba online výukových materiálů "snadno a rychle"
Radko Pöschl, Unicorn
14:35 – 15:00
Jak využíváme online kurzy ve výuce na ZŠ
Michal Burian, ZŠ Dědina
Michaela Nováková, ZŠ Dědina
15:00 – 15:30
Diskuze a slosování

Řečníci

dvorak.jpg
Miroslav Dvořák, Microsoft
Miroslav Dvořák je inovátor a nadšený uživatel technologií ve výuce. Strávil šest let ve vzdělávání jako učitel a IT specialista. Moderní způsoby komunikace ve třídě i nevšední výukové aktivity spojené s technologiemi jsou mu nejen zaměstnáním, ale i koníčkem. V současné době zastává pozici konzultanta pro školství ve společnosti Microsoft.
petr_mara.jpg
Petr Mára, Technology Evangelist
Certifikovaný trenér Apple a lektor zaměřený na time management. Petr je Technology Evangelist - pomáhá firmám i jednotlivcům s používáním a pochopením technologií a toho, jakou změnu pro nás představují. Zároveň je certifikovaný trenér společnosti Apple a v rámci Evropy a Asie vystupuje jako řečník na konferencích zaměřených na využití iOS ve firemním prostředí a ve vzdělávání.
adam_syrovatka.jpg
Adam Syrovátka, Unicorn
Adam Syrovátka působí jako Product Hub Manager ve společnosti Unicorn, kde řídí produkty v oblasti správy obsahu, digitálního vzdělávání a rezervačních systémů. Nad rámec produktového managementu má z dosavadní šestileté kariéry v Unicornu také bohaté zkušenosti s návrhem aplikací a řízením softwarového vývoje. Ve volném čase rád cestuje, ideálně v kombinaci s jachtingem nebo ferratou.
jan_cadil.jpg
Jan Čadil, Unicorn
Jan Čadil je absolventem VŠE v Praze, kde v roce 2012 habilitoval v oboru ekonomie. Působil na řadě domácích vysokých škol (VŠE, ČVUT, ČZU) i v zahraničí. Zabývá se především problematikou ekonomického růstu, trhem práce a dopadovými evaluacemi. V těchto oblastech publikoval řadu odborných studií a článků doma i v zahraničí. Je členem vědecké rady FIS VŠE a Ekonomické fakulty ZČU, působí v edičních radách několika odborných časopisů, je členem odborného panelu GAČR. V současné době působí jako rektor Unicorn College a přednáší na VŠE v Praze. 
michal_brozka.jpg
Michal Brožka, Komerční banka
Michal Brožka je zodpovědný za makroekonomickou prognózu Komerční banky. Podílel se na zahraničních misích IMF a dříve zastával pozici hlavního analytika Raiffeisenbank. Dlouhodobě vyučuje na Unicorn College předmět zaměřený na bankovnictví a finance.
radko_poschl.png
Radko Pöschl, Unicorn
Radko Pöschl vystudoval obor učitelství matematiky a fyziky na MFF UK v Praze. Během studia působil v oblasti pedagogických výzkumů, při NÚOV vytvářel evaluační nástroje pro hodnocení kvality výuky na školách. Od roku 2005 pracuje ve společnosti Unicorn, kde prošel řadou rozvojových projektů zaměřených na vzdělávání nebo metodiku řízení podnikových procesů. V současné době je manažerem nakladatelství Unicorn Publishing pro tvorbu online výukových kurzů a elektronických knih.
michal_burian.jpg
Michal Burian, ZŠ Dědina
Michal Burian vystudoval biologii a tělesnou výchovu na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, kde také čtyři roky působil v akademickém senátu. V současnosti je učitelem na druhém stupni ZŠ Dědina v Praze. Zároveň je autorem obsahu několika online výukových kurzů pro základní a střední školy z edice Red Monster, které již druhým rokem vytváří ve spolupráci s vysokou školou Unicorn College. Ve svém volném čase se věnuje vytrvalostnímu běhu a triatlonu nebo cestuje za přírodou.
novakova.jpg
Michaela Nováková, ZŠ Dědina
Michaela Nováková vystudovala obor český jazyk a výtvarná výchova pro 2. a 3. stupeň na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V přímé pedagogické praxi působí téměř 15 let. V současnosti je učitelkou na druhém stupni ZŠ Dědina Praha 6. V letech 1993 až 1994 působila jako externí spolupracovnice s knižním nakladatelstvím Naše vojsko, kde se podílela na realizaci knižních přebalů a ilustrací. Téměř rok působí jako autor online výukových kurzů pro základní a střední školy z edice Red Monster.

Místo a čas konání

Pražská konzervatoř
Koncertní sál
Dvořákovo nábřeží 2
Praha 1
8. listopadu 2019 od 8:30 hod.

Partneři

Na akci bude vytvořena fotogalerie a videozáznam, využití se řídí podmínkami GDPR, které naleznete zde. Příchodem na Unicorn College Open souhlasíte s jejím použitím pro účely společnosti Unicorn College s.r.o.