ÚVOD / Harmonogram akedemického roku 2017 / 2018

Důležité termíny

22. srpna 2019

Přijímací řízení

03. září 2019

Přijímací řízení

05. září 2019

Den otevřených dveříKompletní seznam termínů

Harmonogram akademického roku 2018/2019

Směrnice o organizaci akademického roku 2018/2019

Na základě článku 2, odst. 2 Studijního a zkušebního řádu Unicorn College stanovuji začátek výuky, zkouškové období a další podrobnosti týkající se organizace studia na Unicorn College v akademickém roce 2018/2019. Případné další upřesnění časového rozložení akademického roku 2018/2019 bude upraveno směrnicí rektora Unicorn College a zveřejněno v informačním systému školy.
25.06.2018 - 12.08.2018
Letní prázdniny
29.06.2018
Promoce
30.06.2018
Poslední termín pro nahlášení témat bakalářských prací (obhajoby červen 2019 a později)
30.06.2018
Ukončení podání žádosti o přerušení studia bez poplatku
30.06.2018
Ukončení podání žádosti o ukončení studia bez poplatku
30.06.2018
Termín splatnosti školného na akademický rok 2018/2019
27.07.2018
Poslední termín odevzdání bakalářských prací (platí pro obhajoby konané v září 2018)
13.08.2018 - 02.09.2018
Prodloužené zkouškové období
19.08.2018
Uzavření klasifikace, kontrola indexu a závazků vůči Unicorn College (platí pro státní závěrečné zkoušky konané v září 2018)
19.08.2018
Poslední termín pro odhlášení ze státní závěrečné zkoušky konané v září 2018
23.08.2018
3. termín přijímacího řízení
27.08.2018 - 07.09.2018
Podzimní termín státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací
02.09.2018
Poslední termín podání žádosti na změnu formy a oboru studia
02.09.2018
Poslední termín podání žádosti o přerušení studia pro následující semestr
02.09.2018
Uzavření klasifikace, kontrola indexu (1., 2. a 3. ročníky a pro studenty prodlužující studium)
02.09.2018
Uzavření průběžného hodnocení předmětů letního semestru
02.09.2018
Deadline pro odeslání žádostí o podmíněný zápis do dalšího ročníku
04.09.2018
4. termín přijímacího řízení
09.09.2018
Konec akademického roku 2017/2018
10.09.2018
Začátek akademického roku 2018/2019
10.09.2018 - 14.09.2018
Přípravný kurz Základy středoškolské matematiky
10.09.2018 - 14.09.2018
Přípravný kurz Základy programování v jazyce Ruby
11.09.2018
5. termín přijímacího řízení
17.09.2018 - 26.09.2018
Řádný zápis (zápis předmětů) - studenti 2. a 3. ročníků
17.09.2018
Zápis studentů do 1. ročníku - 1. termín
17.09.2018 - 21.09.2018
Přípravný kurz Angličtina pro začátečníky
19.09.2018
Stipendijní test (pouze pro nově nastupující studenty)
20.09.2018
6. termín přijímacího řízení
24.09.2018
Zápis studentů do 1. ročníku (český a anglický jazyk) a partnerských univerzit (Erasmus+) - 2. termín
25.09.2018
Postupové testy z anglického jazyka
26.09.2018
Zápis studentů do 1. ročníku - 3. termín
01.10.2018 - 14.10.2018
Korekce zápisu předmětů - zimní semestr
01.10.2018 - 21.12.2018
Výuka v zimním semestru - prezenční studium
01.10.2018 - 13.01.2019
Výuka v zimním semestru - kombinované studium
07.10.2018
Poslední termín pro podání žádosti na uznání předmětů
31.10.2018
Poslední termín pro nahlášení témat bakalářských prací (obhajoby září 2019 a později)
31.10.2018
Deadline pro podání žádosti o ubytovací a sociální stipendium na ZS 2018/2019
04.11.2018
Konec přihlašování na státní závěrečné zkoušky (platí pro státní závěrečné zkoušky konané v únoru 2019)
05.11.2018
Imatrikulace studentů 1. ročníku
24.12.2018 - 01.01.2019
Vánoční prázdniny
04.01.2019
Poslední termín odevzdání bakalářských prací (platí pro obhajoby konané v únoru 2019)
14.01.2019 - 17.02.2019
Zkouškové období v zimním semestru
27.01.2019
Uzavření klasifikace, kontrola indexu a závazků vůči Unicorn College (platí pro státní závěrečné zkoušky konané v únoru 2019)
27.01.2019
Poslední termín pro odhlášení ze SZZ konané v únoru 2019
03.02.2019
Poslední termín podání žádosti na změnu formy a oboru studia
03.02.2019
Poslední termín podání žádosti o přerušení studia
04.02.2019 - 08.02.2019
Zimní termín státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací
10.02.2019
Uzavření průběžného hodnocení předmětů zimního semestru
15.02.2019
Zápis studentů z partnerských univerzit (Erasmus+)
17.02.2019
Konec zimního semestru 2018/2019
18.02.2019
Zahájení výuky letního semestru 2018/2019
04.02.2019 - 03.03.2019
Korekce zápisu předmětů letního semestru
18.02.2019 - 28.04.2019
Výuka v letním semestru (předměty 3. ročníku)
18.02.2019 - 12.05.2019
Výuka v letním semestru (předměty 1. a 2. ročníku)
24.02.2019
Poslední termín pro podání žádosti na uznání předmětů
28.02.2019
Poslední termín pro nahlášení témat bakalářských prací (obhajoby únor 2020 a později)
28.02.2019
Poslední termín podání přihlášky na program Erasmus+
03.03.2019
Konec přihlašování na státní závěrečné zkoušky (platí pro státní závěrečné zkoušky konané v červnu 2019)
08.03.2019
Výběrové řízení v rámci programu Erasmus+
11.03.2019
Seminář k správnému sestavení zadání bakalářské práce
31.03.2019
Deadline pro podání žádosti o ubytovací a sociální stipendium na LS 2018/2019
29.04.2019 - 26.05.2019
Zkouškové období v letním semestru (3. ročník)
03.05.2019
Poslední termín odevzdání bakalářských prací (platí pro obhajoby konané v červnu 2019)
20.05.2019 - 23.06.2019
Zkouškové období v letním semestru (1. a 2. ročníky)
26.05.2019
Uzavření klasifikace, kontrola indexu a závazků vůči Unicorn College (platí pro státní závěrečné zkoušky konané v červnu 2019)
26.05.2019
Poslední termín pro odhlášení ze státní závěrečné zkoušky konané v červnu 2019
03.06.2019 - 14.06.2019
Letní termín státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací
11.06.2019
1. termín přijímacího řízení
23.06.2019
Konec přihlašování na státní závěrečné zkoušky (platí pro státní závěrečné zkoušky konané v září 2019)
24.06.2019 - 11.08.2019
Letní prázdniny
20.06.2019
2. termín přijímacího řízení
28.06.2019
Promoce
30.06.2019
Poslední termín pro nahlášení témat bakalářských prací (obhajoby červen 2020 a později)
30.06.2019
Ukončení podání žádosti o přerušení studia bez poplatku
30.06.2019
Ukončení podání žádosti o ukončení studia bez poplatku
30.06.2019
Termín splatnosti školného na akademický rok 2019/2020
26.07.2019
Poslední termín odevzdání bakalářských prací (platí pro obhajoby konané v září 2019)
12.08.2019 - 01.09.2019
Prodloužené zkouškové období
18.08.2019
Uzavření klasifikace, kontrola indexu a závazků vůči Unicorn College (platí pro státní závěrečné zkoušky konané v září 2019)
18.08.2019
Poslední termín pro odhlášení ze státní závěrečné zkoušky konané v září 2019
22.08.2019
3. termín přijímacího řízení
01.09.2019
Poslední termín podání žádosti na změnu formy a oboru studia
01.09.2019
Poslední termín podání žádosti o přerušení studia pro následující semestr
01.09.2019
Uzavření klasifikace, kontrola indexu (1., 2. a 3. ročníky a pro studenty prodlužující studium)
01.09.2019
Uzavření průběžného hodnocení předmětů letního semestru
01.09.2019
Deadline pro odeslání žádostí o podmíněný zápis do dalšího ročníku
02.09.2019 - 13.09.2019
Podzimní termín státních závěrečných zkoušek a obhajob bakalářských prací
03.09.2019
4. termín přijímacího řízení
09.09.2019 - 13.09.2019
Přípravný kurz Základy středoškolské matematiky
09.09.2019 - 13.09.2019
Přípravný kurz Základy programování v jazyce Ruby
10.09.2019
5. termín přijímacího řízení
15.09.2019
Konec akademického roku 2018/2019
16.09.2019
Začátek akademického roku 2019/2020
16.09.2019 - 25.09.2019
Řádný zápis (zápis předmětů) - studenti 2. a 3. ročníků
16.09.2019
Zápis studentů do 1. ročníku - 1. termín
16.09.2019 - 20.09.2019
Přípravný kurz Angličtina pro začátečníky
18.09.2019
Stipendijní test (pouze pro nově nastupující studenty)
19.09.2019
6. termín přijímacího řízení
23.09.2019
Zápis studentů do 1. ročníku (český a anglický jazyk) a partnerských univerzit (Erasmus+) - 2. termín
24.09.2019
Postupové testy z anglického jazyka
25.09.2019
Zápis studentů do 1. ročníku - 3. termín
30.09.2019 - 13.10.2019
Korekce zápisu předmětů - zimní semestr
30.09.2019 - 20.12.2019
Výuka v zimním semestru - prezenční studium
30.09.2019 - 12.01.2020
Výuka v zimním semestru - kombinované studium
13.10.2019
Poslední termín pro podání žádosti na uznání předmětů
31.10.2019
Poslední termín pro nahlášení témat bakalářských prací (obhajoby září 2020 a později)
31.10.2019
Deadline pro podání žádosti o ubytovací a sociální stipendium na ZS 2019/2020