ÚVOD / Novinky / Praktický seminář mezinárodní spolupráce mezi studenty Unicorn College a FHWS

Praktický seminář mezinárodní spolupráce mezi studenty Unicorn College a FHWS

Tyto dvě instituce, Unicorn College a FHWS ve Würzburgu, vzdálené 400 km, se těší z plodné spolupráce. Po mnoho let tvořila naše bilaterální smlouva pro oblast ekonomie a také IT páteř obousměrné studentské mobility (včetně úspěšného zavedení #double-diploma), učitelských výměn a exkurzí.
Minulý rok během letního semestru se naše spolupráce díky dvěma krokům posunula na ještě vyšší úroveň. V březnu 2019 přijela skupina německých studentů, doprovázených profesorem Christianem Bachmeirem do Prahy. Během týdne se coby hosté pohybovali po jim určených prostorách, vybavených patřičným IT zařízením, vmísili se mezi studenty IT na Unicorn College, zatímco navštěvovali přednášky o IoT technologiích a ve skupinách pracovali na různých projektech.
O dva měsíce později, ještě v tomtéž semestru, vycestovala s nadšením stejná skupina českých studentů do Würzburu spolu s vyučujícím Tomášem Jukinem. Tam se setkali se svými německými partnery. V multikulturním týmu, kde se mluvilo pouze anglicky, spolupracovali ve speciální IT laboratoři na společných projektech v oblasti IoT za pomoci svých vyučujících. Úkolem bylo vyprojektovat předběžný návrh IoT produktu pro potenciální investory z oboru IT. Předpokladem byly znalosti jak technologické, tak marketingové. Na konci týdne prezentovali studenti výsledky před kolektivem zástupců z obou vysokých škol.
Tenhle úspěšný projekt představuje dokonalý příklad toho, co se Unicorn College snaží předkládat svým studentům; praktický vhled do reálného světa obchodu a IT. Ve zmíněném případě studenti získali nejen technické znalosti o produktech IoT, ale také rozvíjeli dovednosti pro mezilidské vztahy, vycházející z mezikulturní zkušenosti.
Obě instituce byly z výsledků nadšené a již aktivně připravují další ročník.