ÚVOD / Novinky / Digitální vzdělávání z pohledu významných společností

Digitální vzdělávání z pohledu významných společností

Tento semestr jsme již tradičně uspořádali velmi úspěšnou konferenci Unicorn College open. Hlavním tématem bylo Digital Learning, které z pohledu několika významných společností nastínilo ve svých přednáškách několik řečníků. Konferenci, jež se odehrávala v prostorách Pražské konzervatoře na Dvořákově nábřeží, zhlédl zaplněný sál, v němž se sešlo přes 400 posluchačů.
Úvodního slova se ujal moderátor konference pan David Hartman (Unicorn), který představil téma konference a jednotlivé řečníky. Prvním řečníkem na konferenci byl pan Miroslav Dvořák (Microsoft), který představil způsob výuky základů programování prostřednictvím světoznámé hry Minecraft a dále pak i způsob, jakým pomáhají produkty MS Office 365 při výuce. Následně se slova ujal pan Petr Mára (Technology Evangelist), který představil, jakým způsobem pomáhají produkty od společnosti Apple ve výuce. Hovořil např. o nových možnostech pro sdílení a přijímání dokumentů, jak využívat Apple aplikace při výuce, či jak sledovat aktivity studentů na zařízeních. Na přednášku pana Máry navázal pan Adam Syrovátka (Unicorn), který ve své přednášce představil produkty společnosti Unicorn umožňující digitální vzdělávání. Představil aplikaci pro tvorbu interaktivních knih a kurzů, které jsou již v současné době využívány ve výuce na Unicorn College, ale i pro školení a tvorbu dokumentace samotné společnosti Unicorn. V průběhu přestávky, která po přednášce pana Syrovátky následovala, si mohli návštěvníci tyto kurzy a knihy osobně vyzkoušet ve speciálních demo zónách.
Po pauze se slova ujal pan Jan Čadil (Unicorn College) a blíže představil využití interaktivních kurzů a knih ve výuce na vysoké škole. Následně pan Michal Brožka (Komerční banka) představil téma vzdělávání v ekonomice 21. století. Téma knih a kurzů dále rozvedl pan Radko Pöschl (Unicorn), který ukázal, jak probíhá tvorba a aktualizace samotných kurzů a knih. Na závěr konference promluvili pan Michal Burian a paní Michaela Nováková (ZŠ Dědina), kteří se věnovali využití kurzů v prostředí základní školy. Představili jak kurzy s názvem „Uč se s příšerou“ pomáhají žákům např. při studiu přírodopisu.
David Hartman (Unicorn)
Miroslav Dvořák (Microsoft)
Hudební vsuvka
Petr Mára (Technology Evangelist)
Adam Syrovátka (Unicorn)
Jan Čadil (Unicorn College)
Michal Brožka (Komerční banka)
Radko Pöschl (Unicorn)
Michal Burian & Michaela Novakova.jpg  mk4_1434.jpg  mk4_1452.jpg
Michal Burian a Michaela Nováková (ZŠ Dědina)
Všem zúčastněným moc děkujeme a těšíme se opět na jaře na další konferenci.
Tým Unicorn College