ÚVOD / Novinky / Slavnostní promoce absolventů Unicorn College

Slavnostní promoce absolventů Unicorn College

V pátek 28.6. se uskutečnila v Betlémské kapli slavnostní promoce absolventů Unicorn College. Touto milou událostí jsme ukončili akademický rok 2018/2019, a tak bychom Vám rádi v několika větách přiblížili, jak letošní ceremonie probíhala.
Úvodem se krásnými prostory Betlémské kaple rozezněla melodie Intrady v podání žesťového souboru Pražské konzervatoře, která vítala jak diváky, tak i šťastné absolventy a zástupce naší vysoké školy. Po zaznění české hymny pak započal samotný obřad předávání bakalářských diplomů.
Uvítání všech zúčastněných se ujal Ing. Otmar Brancuzský, který mimo jiné představil také zástupce Unicorn College a požádal rektora o svolení udělit akademický titul bakalář přítomným absolventům. Ti si následně vyslechli promoční slib a hrdě si z rukou rektora školy převzali desky s diplomy a stříbrné promoční prsteny. Promoční ceremonie se účastnilo 26 absolventů.
Proslovu motivujícího absolventy do další etapy jejich života se ujal rektor Unicorn College doc. Ing. Jan Čadil, Ph. D., který promluvil o významu správného výběru vysokoškolského vzdělání a popřál absolventům mnoho úspěchů v osobní i profesní sféře. Z řad absolventů vystoupil Bc. David Král, jenž ve své řeči poděkoval jak rodičům, tak vyučujícím a spolu se zpěvákem Pražské konzervatoře panem Janem Ericssonem, který přednesl studentskou hymnu Gaudeamus Igitur, zakončili tuto dojemnou a sváteční událost.
Celý obřad se nesl ve velmi příjemném duchu, v očích všech přítomných byla vidět radost. Rodiče, prarodiče, příbuzní a kamarádi všech zúčastněných absolventů nešetřili s potleskem a my věříme, že si všichni tuto ceremonii užili a budou na ni dlouho vzpomínat.
Na akci byla vytvořena fotogalerie, jejíž využití se řídí podmínkami GDPR, které naleznete zde.