ÚVOD / Novinky / Rektor Unicorn College byl jmenován profesorem ekonomie

Rektor Unicorn College byl jmenován profesorem ekonomie!

Dne 18. prosince 2019 byl náš rektor prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D. jmenován profesorem ekonomie. Tento nejvyšší akademický titul je považován za významné ocenění za vynikající pedagogickou i vědecko-výzkumnou práci. Věříme, že tato významná událost je další z mnoha, která upevňuje pozici Unicorn College jakožto prestižní vysoké školy.
A co na jmenování profesorem říká sám pan rektor?
„Budu velmi stručný. Je to pochopitelně významný milník v mé akademické kariéře. Nevděčím za něj pouze sobě, ale také podpoře své rodiny a v neposlední řadě i mým spolupracovníkům a prostředí, ve kterém mám tu čest pracovat. Byl bych velmi rád a budu usilovat o to, aby na Unicorn College bylo nadále, a ještě s větším důrazem, kultivováno prostředí, ve kterém moji spolupracovníci budou mít motivaci a prostor pro svůj profesní rozvoj. Prostředí přátelské, kooperativní a myšlenkově i názorově otevřené, které povede k úspěšnému završení jejich doktorského studia, habilitačnímu či jmenovacímu řízení. Uvědomuji si totiž velmi silně, že vysoká škola je jen tak kvalitní, jak kvalitní jsou její pedagogové a pracovníci,“ uvedl prof. Ing. Jan Čadil, Ph.D., rektor Unicorn College.