ÚVOD / Přijímací řízení / Uznání předmětů

Důležité termíny

15. února 2018

#UCLday

24. února 2018

Postav si své digitální piano

10. března 2018

Vyrob si vlastního chatbota

15. března 2018

Den otevřených dveří

Kompletní seznam termínů

Uznání předmětů

Pokud máte za sebou studium na české či zahraniční vysokoškolské vzdělávací instituci (ať již dokončené, či nedokončené), můžete na studijním oddělení požádat o uznání absolvovaných předmětů. 

Uznání předmětů z jiné vysoké školy

Možnost uznání předmětů bývá jednou z nejčastějších otázek při přestupu mezi dvěma vysokými školami. Na Unicorn College aplikujeme tato základní pravidla:
  • Zpravidla uznáváme předměty, které byly na předchozí vysoké škole klasifikovány známkou 1, 2 (ve výjimečných případech i 3) či odpovídajícím hodnocením a které byly absolvovány nejpozději pět let před podáním žádosti o jejich uznání.
  • O uznání rozhoduje vedoucí katedry.
  • Veškeré informace o uznání předmětů poskytuje studijní oddělení.

Průběh pohovoru

Přijímací pohovor trvá přibližně 20 minut. Na jeho začátku je uchazeč požádán, aby se v anglickém jazyce představil a nastínil svá očekávání od studia. Poté následuje v českém jazyce volná diskuze ke studovanému oboru s cílem zjistit uchazečovu základní orientaci v oboru.

Co si vzít s sebou na pohovor?

  • občanský průkaz,
  • maturitní vysvědčení nebo jeho notářsky ověřenou kopii,
  • doklad o zaplacení správního poplatku za přijímací řízení (možné zaplatit na místě v den konání přijímacího pohovoru).