ÚVOD / Přijímací řízení / Přihláška ke studiu

Přihláška ke studiu

Přijímací řízení

Stipendium je určeno pro studenty prezenční formy, Podmínky pro získání stipendia naleznete na stránce Stipendijní programy.

Osobní údaje

Tato položka je povinná
?
Máte-li jiné než české občanství (popř. rodné číslo vydané českými úřady), uveďte své datum narození ve formátu RRMMDD9999 (např. pro datum narození 15.04.1999 napište 9904159999).

Kontaktní údaje

Adresa trvalého bydliště

Předchozí vzdělání

Studovaná nebo absolvovaná střední škola

?
Identifikační číslo střední školy IZO popřípadě identifikační číslo
ředitelství střední školy RED IZO.
U zahraniční školy vyplňte "999999999".
Pokud IZO není známé a rok maturity je 2005 a dříve, vyplňte:
"888888888” u škol ministerstva vnitra
"777777777” u škol ministerstva obrany
"666666666” pro SOŠ
"555555555” pro gymnázium
"444444444” pro SOU
IZO školy naleznete zde
?
Kód oboru naleznete na svém vysvědčení, popřípadě v číselníku zde

Další informace

Odkud jste se o nás dozvěděli?

Uchazeč o studium na Unicorn College odesláním vyplněné přihlášky uděluje společnosti: Unicorn College s.r.o., se sídlem: V Kapslovně 2767/2, 130 00 Praha 3, IČ: 271 69 511 souhlas se zpracování osobních údajů poskytnutých při vyplnění přihlášky ke studiu, v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Dále uchazeč o studium souhlasí s tím, aby Unicorn College uchovávala poskytnuté údaje po neomezenou dobu, nejméně na dobu po kterou je povinna tyto údaje uchovávat v souladu s právními předpisy ČR. Uchazeč o studium prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a přesné. Společnost Unicorn College s.r.o. je oprávněna na základě smlouvy poskytnout informace zpracovateli osobních údajů, který je vázán mlčenlivostí a není oprávněn poskytnuté údaje užívat pro vlastní potřebu.