ÚVOD / Přijímací řízení / Přijímací řízení

Důležité termíny

18. ledna 2020

WCC - Postav si super vozítko

13. února 2020

Den otevřených dveří

15. února 2020

WCC - Zautomatizuj si svou domácnost

12. března 2020

Den otevřených dveříKompletní seznam termínů

Přijímací řízení

Přijímací řízení probíhá formou pohovoru, jehož cílem je primárně zjistit motivaci a očekávání uchazeče od studia a identifikovat přibližnou úroveň anglického jazyka. Přijímací pohovor trvá přibližně 20 minut.

Průběh pohovoru

Na začátku pohovoru je uchazeč požádán, aby se v anglickém jazyce představil a nastínil svá očekávání od studia. Poté následuje v českém jazyce volná diskuze ke studovanému oboru s cílem zjistit uchazečovu základní orientaci v oboru.

Certifikát scio

Přijímací pohovor může být nahrazen písemným testem Obecných studijních předpokladů (nebo jeho slovenské varianty – testu Všeobecných študijných predpokladov) absolvovaného v rámci Národních srovnávacích zkoušek společnosti Scio. Pro přijetí ke studiu je třeba dosáhnout percentil 50 a více. Uplatnit je možné výsledek z aktuálního školního roku a dvou předchozích školních let. Dosažený výsledek dokládá uchazeč předložením certifikátu.

Co si vzít s sebou na pohovor?

Uchazeč o bakalářské studium:

Maturitní vysvědčení

Maturitní vysvědčení je nutné předložit studijnímu oddělení nejpozději v den zápisu. V případě absolvování střední školy v zahraničí je nutné dodat i nostrifikační dokument.

Uchazeč o magisterské studium:

Bakalářský diplom

Diplom je nutné předložit studijnímu oddělení nejpozději v den zápisu. V případě absolvování vysoké školy v zahraničí je nutné dodat i nostrifikační dokument.

Uznávání Advanced Placement zkoušek

Tato možnost platí pouze pro uchazeče, kteří se hlásí do prezenční formy bakalářského studia.
Přijímací pohovor může být nahrazen absolvováním alespoň jedné ze zkoušek:
U programu Business Management, musí student absolvovat s výsledkem 4-5 alespoň jednu ze zkoušek: Macroeconomics / Microeconomic / Calculus AB / Calculus BC. Předloží-li uchazeč potvrzení o úspěšném absolvování, bude přijat k bakalářskému studiu a bude mu pro 1. ročník uděleno stipendium Silver.
U programu Softwarový vývoj, musí student absolvovat s výsledkem 4-5 alespoň jednu ze zkoušek: Calculus AB / Calculus BC / Computer Science A / Computer Science Principles. Předloží-li uchazeč potvrzení o úspěšném absolvování, bude přijat k bakalářskému studiu a bude mu pro 1. ročník uděleno stipendium Silver.
Více informací a pravidla jak absolvovat Advanced Placement zkoušky se dozvíte zde.