ÚVOD / Přijímací řízení / Přijímací řízení

Důležité termíny

11. června 2019

Přijímací řízení

13. června 2019

Den otevřených dveří

20. června 2019

Přijímací řízeníKompletní seznam termínů

Přijímací řízení

Přijímací řízení probíhá formou pohovoru, jehož cílem je primárně zjistit motivaci a očekávání uchazeče od studia a identifikovat přibližnou úroveň anglického jazyka. Přijímací pohovor trvá přibližně 20 minut.

Průběh pohovoru

Na začátku pohovoru je uchazeč požádán, aby se v anglickém jazyce představil a nastínil svá očekávání od studia. Poté následuje v českém jazyce volná diskuze ke studovanému oboru s cílem zjistit uchazečovu základní orientaci v oboru.

Certifikát scio

Přijímací pohovor může být nahrazen písemným testem Obecných studijních předpokladů (nebo jeho slovenské varianty – testu Všeobecných študijných predpokladov) absolvovaného v rámci Národních srovnávacích zkoušek společnosti Scio. Pro přijetí ke studiu je třeba dosáhnout percentil 50 a více. Uplatnit je možné výsledek z aktuálního školního roku a dvou předchozích školních let. Dosažený výsledek dokládá uchazeč předložením certifikátu.

Co si vzít s sebou na pohovor?

Uchazeč o bakalářské studium:

Maturitní vysvědčení

Maturitní vysvědčení je nutné předložit studijnímu oddělení nejpozději v den zápisu. V případě absolvování střední školy v zahraničí je nutné dodat i nostrifikační dokument.

Uchazeč o magisterské studium:

Bakalářský diplom

Diplom je nutné předložit studijnímu oddělení nejpozději v den zápisu. V případě absolvování vysoké školy v zahraničí je nutné dodat i nostrifikační dokument.

Uznávání Advanced Placement zkoušek

Tato možnost platí pouze pro uchazeče, kteří se hlásí do prezenční formy bakalářského studia.
Přijímací pohovor může být nahrazen absolvováním alespoň jedné ze zkoušek:
U programu Business Management, musí student absolvovat s výsledkem 4-5 alespoň jednu ze zkoušek: Macroeconomics / Microeconomic / Calculus AB / Calculus BC. Předloží-li uchazeč potvrzení o úspěšném absolvování, bude přijat k bakalářskému studiu a bude mu pro 1. ročník uděleno stipendium Silver.
U programu Softwarový vývoj, musí student absolvovat s výsledkem 4-5 alespoň jednu ze zkoušek: Calculus AB / Calculus BC / Computer Science A / Computer Science Principles. Předloží-li uchazeč potvrzení o úspěšném absolvování, bude přijat k bakalářskému studiu a bude mu pro 1. ročník uděleno stipendium Silver.
Více informací a pravidla jak absolvovat Advanced Placement zkoušky se dozvíte zde.