ÚVOD / Přijímací řízení / Uchazeči ze zahraničí

Důležité termíny

07. prosince 2019

WCC - Vyrob si vlastního chatbota

18. ledna 2020

WCC - Postav si super vozítko

13. února 2020

Den otevřených dveří

15. února 2020

WCC - Zautomatizuj si svou domácnostKompletní seznam termínů

Uchazeči ze zahraničí

Přijímací řízení probíhá formou pohovoru, jehož cílem je zjistit motivaci a očekávání uchazeče a identifikovat jeho úroveň anglického jazyka. Pohovor trvá přibližně 20 minut.

Průběh pohovoru

Celý pohovor probíhá v angličtině. Uchazeč je požádán, aby se představil a nastínil svá očekávání od studia. Poté následuje volná diskuze o studovanému oboru s cílem zjistit uchazečovu základní orientaci v oboru. Nemůžete-li se osobně zúčastnit přijímacího řízení, je možné po vzájemné dohodě pro pohovor využít videokonferenci prostřednictvím Skype.

Co vzít s sebou na pohovor?

  • doklad totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz),
  • maturitní vysvědčení nebo jeho notářsky ověřenou kopii (v případě uchazeče o bakalářské studium),
  • bakalářský diplom a dodatek nebo notářský ověřené kopie (v případě uchazeče o magisterské studium),
  • doklad o zaplacení správního poplatku za přijímací řízení (je možné zaplatit na místě v den konání přijímacího pohovoru).

Nostrifikace zahraničního vzdělání