ÚVOD / Přijímací řízení / Uchazeči ze zahraničí

Důležité termíny

15. února 2018

#UCLday

24. února 2018

Postav si své digitální piano

10. března 2018

Vyrob si vlastního chatbota

15. března 2018

Den otevřených dveří

Kompletní seznam termínů

Uchazeči ze zahraničí

Přijímací řízení probíhá formou pohovoru, jehož cílem je zjistit motivaci a očekávání uchazeče a identifikovat jeho úroveň anglického jazyka. Pohovor trvá přibližně 20 minut.

Průběh pohovoru

Celý pohovor probíhá v angličtině. Uchazeč je požádán, aby se představil a nastínil svá očekávání od studia. Poté následuje volná diskuze o studovanému oboru s cílem zjistit uchazečovu základní orientaci v oboru.Nemůžete-li se osobně zúčastnit přijímacího řízení, je možné po vzájemné dohodě pro pohovor využít videokonferenci prostřednictvím Skype.

Co vzít s sebou na pohovor?

  • doklad totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz)
  • maturitní vysvědčení nebo jeho notářsky ověřenou kopii,
  • nostrifikaci
doklad o zaplacení správního poplatku za přijímací řízení (je možné zaplatit na místě v den konání přijímacího pohovoru).

Nostrifikace středoškolského vzdělání

Nostrifikace je cízím státním příslušníkům vydávaný dokument, kterým je zajištěno uznání rovnocennosti získaného středoškolského vzdělání českými úřady. Uchazeč nemůže být bez nostrifikace přijat ke studiu. Nostrifikaci nemusí mít uchazeči, kteří získali středoškolské vzdělání ve Slovenské republice.