ÚVOD / Studijní obory / Ekonomika a management

Ekonomika a management

Chcete pracovat v nižším a středním managementu společností? Každý den profitovat z nadstandardní schopnosti využívat IT nástroje pro svou práci? Učit se ekonomii tak, aby vás bavila a rozuměli jste tomu, co lze využívat v každodenní praxi? Pak je pro vás studijní obor Ekonomika a management ten pravý. U nás, v Unicorn College se, s využitím nejmodernějších postupů, technologií i zkušeností potvrzených tisící projekty realizovanými skupinou Unicorn, naučíte vše potřebné pro to, abyste dokázali efektivně zastávat manažerské pozice nejen ve světě IT.
Zvládnete efektivně
používat SW nástroje
pro svou práci
Pochopíte ekonomické
souvislosti, které
uplatníte v běžném životě
Získáte nezbytný manažerský
základ aplikovatelný
v různých pozicích
Zapojení do
špičkových projektů
v ČR i v zahraničí
Naši absolventi jsou výborně připravení na zastávání pozic v nižším a středním podnikovém managementu, uplatňuji se na pozicích v oblastí investiční bankéřství, finance, marketing, účetnictví, personalistika, prodej, výroba a další. Obor je vyučovaný v bakalářském studijním programu a je možné studovat ho v českém jazyce ve formě studia prezenční, kombinované nebo individuální a v anglickém jazyce ve formě studia prezenční. Standartní doba studia je 3 roky. Obor je možné taky studovat jako double degree program a získat tak dva bakalářské tituly z oblastí ekonomie a managementu.

Doporučený časový plán studia

1. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
zimní
povinný
3
zimní
povinný
6
zimní
povinný
6
zimní
povinný
6
zimní
povinný
3
zimní
povinný
3
zimní
povinný
2
letní
povinný
3
letní
povinný
3
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
5
2. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
zimní
povinný
3
zimní
povinný
6
zimní
povinný
6
zimní
povinný
3
zimní
povinně
6
zimní
povinný
6
Volitelný předmět
zimní
volitelný
3
Volitelný předmět
zimní
volitelný
3
letní
povinný
3
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
3
Volitelný předmět
letní
volitelný
3
3. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
zimní
povinný
3
zimní
povinný
3
zimní
povinný
3
zimní
povinný
4
zimní
povinný
6
zimní
povinný
3
zimní
povinný
3
Volitelný předmět
zimní
volitelný
3
Volitelný předmět
zimní
volitelný
3
letní
povinný
3
letní
povinný
3
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
5
Státní závěrečné zkoušky
letní
povinný
0
Obhajoba bakalářské práce
letní
povinný
0

Alternativní časový plán studia

Studentům, kteří nemají dostatečnou znalost matematiky ze střední školy na to, aby zvládli studium matematiky na vysokoškolské úrovni, doporučujeme si zapsat předměty matematiky v následujícím pořadí.
1. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
Matematika 0
zimní
volitelný
3
Matematika 1
letní
povinný
6
2. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
Matematika 2
zimní
povinný
6