ÚVOD / Studijní obory / Double degree program

Double degree program

V roce 2017 uzavřela Unicorn College dohodu o udělování ‘'double degree‘‘ s partnerskou vysokou školou University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt. Double degree program umožňuje studentům získat dva bakalářské tituly z oblastí ekonomie a managementu. Studenti Unicorn College studující v tomto programu získají po úspěšném absolvování jak bakalářský titul v programu Ekonomika a management (udělovaném vysokou školou Unicorn College), tak v programu International Management (udělovaném vysokou školou University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt).
Získání double degree z obou partnerských škol v daných programech je podmíněno splněním předepsaných školních povinností. Student nejprve absolvuje dva semestry na domácí instituci (v případě studentů Unicorn College je domácí instituce Unicorn College), posléze absolvuje předepsané předměty v rozsahu 60 ECTS na partnerské univerzitě (tedy dva semestry na partnerské FWHS). Poslední ročník absolvuje opět na domácí škole a to včetně obhajoby bakalářské práce.
Vysoká škola University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt je jedna z největších univerzit aplikované vědy v jižním Německu. Vysoká škola se těší z úzké spolupráce s regionálnímí i transregionálními společnostmi a podniky v Bavorsku. Pro studenty je to ideální výchozí bod pro objevování Německa a Evropy.
  • Uplatnění absolventů: investiční bankéřství, finance, marketing, účetnictví, personalistika, prodej, výroba atd.
  • Možné studovat v českém nebo anglickém jazyce
  • Standardní doba studia jsou 3 roky
  • Výuka probíhá v prezenční formě

Doporučený časový plán studia

1. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
zimní
povinný
3
zimní
povinný
6
zimní
povinný
6
zimní
povinný
6
zimní
povinný
3
zimní
povinný
3
zimní
povinný
2
letní
povinný
3
letní
povinný
3
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
5
2. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
6
zimní
povinný
6
zimní
povinný
6
zimní
povinný
6
zimní
povinný
6
zimní
povinný
6
3. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
zimní
povinný
3
zimní
povinný
3
zimní
povinný
3
zimní
povinný
4
zimní
povinný
6
zimní
povinný
3
zimní
povinný
3
Volitelný předmět
zimní
volitelný
3
Volitelný předmět
zimní
volitelný
3
letní
povinný
3
letní
povinný
3
letní
povinný
6
letní
povinný
6
letní
povinný
5
Státní závěrečné zkoušky
letní
povinný
0
Obhajoba bakalářské práce
letní
povinný
0

Alternativní časový plán studia

Studentům, kteří nemají dostatečnou znalost matematiky ze střední školy na to, aby zvládli studium matematiky na vysokoškolské úrovni, doporučujeme si zapsat předměty matematiky v následujícím pořadí.
1. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
Matematika 0
zimní
volitelný
3
Matematika 1
letní
povinný
6
2. ročník
Předmět
Semestr
Typ předmětu
Počet kreditů
Matematika 2
zimní
povinný
6