ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Finance v souvislostech

Finance v souvislostech

Cílem předmětu je předat posluchačům základní sadu informací a znalostí, které jim pomůžou v každodenním rozhodování. Předmět je orientován na řešení konkrétních problémů spojených s využíváním finančních nástrojů. Studenti se podívají "pod kapotu" jednotlivých produktů, osvojí si způsoby, jak o nich uvažovat a kde vyhledávat relevantní informace.

Sylabus předmětu

  1. Finance v souvislostech - Finanční gramotnost. Finanční plánování. Dluhová past. RPSN. Úvěr.
  2. Financování bydlení - Hypoteční úvěr. Úvěr ze stavebního spoření. Anuita. Refinancace. Výročí hypotéky.
  3. Investice a investování - Investice, investiční horizont. Výnos, riziko investice. Nástroje peněžního trhu. Diverzifikace portfolia. Bankovní účty, spořicí účty, termínované vklady. Fondy kolektivního investování. Dluhopisy. Komodity.
  4. Pojištění - Živoní pojištění, neživotní pojištění, investiční životní pojištění, úrazové pojištění, majetková pojištění, pojištění odpovědnosti.
  5. Základy finanční matematiky - Jednoduché a složené úročení. Fondovatel, středatel, umořovatel, zásobitel. Časový horizont investice.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá v 6 přednáškách a 6 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Kombinovaná forma není v tomto kurzu zavedena, tento kurz je pro kombinované studenty veden prezenční formou.