ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Management

Management

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti z oblasti manegementu. Vzhledem k tomu, že management je zejména praktickou disciplínou, jsou teoretické přednášky prokládány přednáškami představitelů managementu různých společností (zejm. Unicorn a partneři). Cvičení jsou formou workshopu postavena na týmovém řešení projektů.

Sylabus předmětu

 1. Úvod do managementu - Management. Manažeři. Organizace. Vnitřní prostředí organizace. Vnější prostředí organizace. Manažerské funkce.
 2. Plánování - Plán. Plánování. Cíle. Aktivity. Zdroje. Harmonogramy. Strategické plánování. Princip navigační změny.
 3. Organizování a organizační struktura - Organizování. Rozpětí řízení. Organizační forma. Centralizace. Decentralizace. Organizační struktura. Mechanická a organická tvorba organizační struktury. Organizace. Organizační struktura. Organizační jednotka. Top management. Produkční stream. Doménová jednotka.
 4. Strategie - Strategie. Strategické plánování. Strategický management. SWOT analýza. Konkurenční výhoda. Segment. Strategie. Podnikové procesy. Unicorn ES Powered Company. Vize. Cíle. Rozpočet. Kick-off. Čtvrtletní vyhodnocení. Závěrečné vyhodnocení. Strategické překvapení.
 5. Rozpočet - Strategie. Vize. Cíle. Rozpočet. Výnosy. Náklady. Fixní náklady. Variabilní náklady.
 6. Implementace, řízení, identita organizace - Implementace. Motivace. Ovlivňování. Vedení. Koordinace. Vnější kontrola. Vnitřní kontrola. Hodnotící kritéria.
 7. Profil manažera - Osobnost manažera. Základní funkce manažerské práce. Obecné principy manažerské práce. Styl práce manažera. Motivace. Stanovování cílů. Sebeřízení. Vedení týmu.
 8. Rozhodování - Rozhodování. Struktura rozhodovacího procesu. Modely rozhodování. Dobré a špatné rozhodování.
 9. Kontrola a controlling - Kontrola. Controlling. Účel kontroly. Kontrolní systém organizace.
 10. Typologie managementu - Řízení lidských zdrojů. Personalista. Finanční management. Management kvality.
 11. Komunikační a prezentační dovednosti.
 12. IT podpora managementu - Řízení podniku. IT podpora řízení. Unicorn Approach. Unicorn ES Powered Company. Praxe. Příklady.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách po 1,5 hod. Součástí výuky je workshop v rozsahu 24 vyučovacích hodin.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 4 tutoriálech po 3 hod. Součástí výuky je workshop v rozsahu 24 vyučovacích hodin.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • VEBER, Jaromír a kol. Management, Management Press, Praha, 2009.
 • GRIFFIN, R.: Management, Cengage Learning, 2012
 • Učební texty k předmětu Management (intranetová učební pomůcka), Unicorn College

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • ROBBINS, S. P., COULTER M.: Management.Grada Publishing, 2004
 • MLÁDKOVÁ L.: Moderní přístupy k managementu. Tacitní znalost a jak ji řídit, C.H.Beck, Praha, 2005
 • TRUNEČEK, J.: Management v informační společnosti, Praha, VŠE, 1999