ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Obchodování na finančních trzích

Obchodování na finančních trzích

Cílem předmětu je osvojit si základní pojmy z oblasti finačních trhů a základy obchodování na finančních trzích. Součástí kurzu jsou praktické ukázky obchodů na různých trzích, studenti budou sami provádět některé obchody, sledovat investiční strategie a hodnotit je (formou diskuze).

Sylabus předmětu

 1. Základní terminologie - spread, riziko, otevírací hodiny ruzných trhů, typy příkazů, měnové riziko, psychologie, papertrading, ruzné burzovní a neburzovní tržnice, význam obchodů na páku, sazby margin & velikost kontraktů, vhodný timeframe k obchodování, výběr brokera.
 2. Software používaný k obchodování - Výhody a nevýhody různých programů (Amibroker, Ninja trader, Metatrader). Instalace sw & loginy na websites (online obchodování, které bude mít význam i při hodnocení studenta). Důležité zdroje informací v češtině a angličtině, které by měly být denně sledovány a kde jakým zprávám věnovat jakou pozornost.
 3. Technická analýza - Popis základních typů indikátorů (cenové, volatility - VIX, multikolinearita mezi indikátory - proč některé spolu používat a jiné naopak, riziková prémie, dluhopisy a jejich vztah k úrokovým sazbám (resp. hodpodářskému cyklu - zde se vychází ze znalostí nabitých v kurzu BFM) a cenám akcií.
 4. Vývoj obchodního systému - zásady při jeho vývoji, kroky kterým se vyhnout, kroky, které následovat. Weby, kde je možné nalézt již hotové výdělečné obchodní strategie. Jak vytvořit svou vlastní strategii.
 5. Různé typy aktiv - Akcie, indexy, komodity a jejich vybrané deriváty (futures). Zprávy, earnings, guidances, očekávání trhu vs. reálné rozdíly a jak je interpretovat. Rozdíly v cenách jednotlivých termínů plnění.
 6. Forex - základní aspekty, margin, margin call, leverage, carry trade.
 7. Certifikáty ETF - popis různých typů, factsheets, poplatky, emitentni banky. Srovnání s podílovými listy.
 8. Různé typy fondů - Mutual funds (fondy společného investování vydávající podílové listy), penzijní fondy a srovnání s ETF certifikáty. Strategie hedge fondů.
 9. Prezentace obchodních rozhodnutí jednotlivých studentů - Diskuse. Student si bude moci v průběhu semestru vybrat na jakém trhu chce obchodovat a tuto hodinu odprezentuje své zkušenosti.

Organizace výuky

Prezenční forma

Předmět je vyučován společně se studenty kombinované formy studia. Výuka je v rozsahu 4 bloky po 3 hodinách (ve večerních hodninách během pracovního týdne) a 2 bloky po 5 hodinách o víkendu.

Kombinovaná forma

Kombinovaná forma není v tomto kurzu zavedena, tento kurz je pro kombinované studenty veden prezenční formou.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • Učební texty k předmětu Obchodování na finančních trzích (intranetová učební pomůcka), Unicorn College
 • MADURA, J.: Financial Markets and Institutions, South - Western Cengage Learning, 2009

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • KOHOUT, P.: Investiční strategie pro třetí tisíciletí, Grada, Praha, 2013