ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Úvod do studia

Úvod do studia

Cílem předmětu je pomoci studentům zorientovat se na škole, seznámit je s prací v informačním systému Unicorn Universe a s nejčastějšími činnostmi, které v něm budou provádět. Studenti se rovněž dozví, kde najdou klíčové informace pro své studium, a seznámí se se základními pravidly akademického psaní.V předmětu je kladen důraz na spojení teorie s praxí.

Sylabus předmětu

 1. Škola a studium
 2. Akademický svět
 3. Základy akademické práce
 4. Plus4U - teorie a praxe
 5. Práce s Plus4U na Unicorn College
 6. Seznámení s uuBML

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá v 1 tutoriálu v rozsahu 6 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • KRATOCHVÍL, J., SEJK, P., ELIÁŠOVÁ, V., STEHLÍK, M.: Metodika tvorby bibliografických citací. [online]. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Dostupné z: http://is.muni.cz/elportal/?id=954043
 • BRATKOVÁ, E. (zprac.): Metody citování literatury a strukturování bibliografických záznamů podle mezinárodních norem ISO 690 a ISO 690-2: metodický materiál pro autory vysokoškolských kvalifikačních prací [online]. [cit. 2009-09-30]. 60 s. (PDF). Dostupné z:http://www.evskp.cz/SD/4c.pdf

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • ECO, U.: Jak napsat diplomovou práci. Votobia, Praha, 1997

Internetové a intranetové zdroje

 • Učební texty k předmětu Úvod do studia (intranetová učební pomůcka), Unicorn College
 • Uživatelská dokumentace - uživatelská dokumentace k uuBML (intranetová učební pomůcka), Unicorn Universe
 • Příručka pro začínající uživatele (intranetový zdroj), +4U
 • +4U Nápověda (intranetový zdroj), +4U
 • Portál Doplňky do LibreOffice (intranetový zdroj), +4U
 • uuBML Portal (intranetový zdroj), Unicorn Universe
 • uuBML Introduction (intranetový zdroj), Unicorn Universe
 • uuBML Metamodel (intranetový zdroj), Unicorn Universe
 • uuBML Katalog ikon (intranetový zdroj), Unicorn Universe
 • uuBML Dobré tipy z praxe (intranetový zdroj), Unicorn Universe