ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Základy podnikání

Základy podnikání

Cílem předmětu je přiblížit studentům problematiku aktivit přímo spojených s podnikáním v podmínkách malého a středního podniku. Pozornost je věnována vysvětlení obsahu a praktickému procvičení nejčastějších úkonů v průběhu vedení činnosti malého a středního podniku. Předmět je založen z větší části na řešení případových studií, na kterých si studenti vyzkouší jak pracovat ve vymezených oblastech. Využijí k tomu plně získaných vědomostí z výuky předmětů podnikové ekonomiky, finančního účetnictví, manažerského účetnictví, daní a dalších.

Sylabus předmětu

 1. Podnikání malých a středních podniků v EU a ČR.
 2. Proces založení podniku, zpracování zakladatelského rozpočtu.
 3. Právní souvislosti procesu realizace podnikatelských aktivit.
 4. Specifika managementu v podmínkách malých a středních firem.
 5. Perspektivy a rizika malých a středních firem v ČR.
 6. Hodnocení pozice malého a středního podniku.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá v 6 přednáškách a ve 12 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 4 tutoriálech po 3 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • VERNER, J., SRPOVÁ, J.: Podnikání malé a střední firmy. Praha, Grada Publishing, 2012
 • Učební texty k předmětu Základy podnikání (intranetová učební pomůcka), Unicorn College

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • SRPOVÁ, J., SVOBODOVÁ, I., SKOPAL, P., ORLÍK, T.: Podnikatelský plán a strategie, Grada Publishing, 2011
 • WUPPERFELD, U. Podnikatelský plán pro úspěšný start. Praha, Management Press, 2003
 • KORÁB, V., MIHALISKO, M. Založení a řízení společnosti. Brno, Computer Press, 2005