ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Obchodní angličtina - A2/B1

Obchodní angličtina - A2/B1

Cílem předmětu je dál rozvíjet jazykové dovednosti studentů a seznamovat je s obecným i odborným jazykem potřebným pro komunikaci ve společenském a pracovním styku na úrovni A2/B1.

Sylabus předmětu

Gramatika

 • Questions
 • Talking about future plans
 • Reported speech
 • Conditionals
 • Passives
 • Verbs and prepositions

Dovednost

 • Telephoning: exchanging information
 • Meetings: interrupting and clarifying
 • Negotiating: dealing with conflicts
 • Socialising
 • Presenting a product

Slovní zásoba

 • New businesses
 • Marketing
 • Products
 • Planning
 • Managing people
 • Conflict
 • Economic terms
 • Dealing with numbers
 • Word partnerships
 • Word-building

Psaní

 • Business letter / e-mail
 • Report
 • Requesting information
 • Enquiring about a product
 • Scheduling
 • Linking ideas

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 3 tutoriálech po 1,5 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • COTTON, D., FALWEY, D., KENT, S.: Market Leader Pre-intermediate, Business English Course Book, 3rd editon, Pearson Education Limited, 2012
 • ROGERS, J.: Market Leader Pre-intermediate, Business English Practice File, 3rd edition, Pearson Education Limited, 2012

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • MURPHY, R.: English Grammar in Use with Answers, 4th edition, Cambridge University Press, 2012
 • MASCULL, B.: Business Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2010
 • ESTERAS, S. R., FABRÉ, E. M.: Professional English in Use - ICT: For Computers and the Internet, Cambridge University Press, 2007