ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Obchodní angličtina - B1/B2

Obchodní angličtina - B1/B2

Cílem předmětu je dál rozvíjet jazykové dovednosti studentů na úrovni B1/B2 a seznamovat je s obecným i odborným jazykem komunikace ve společenském a pracovním styku.

Sylabus předmětu

Gramatika

 • Conditions
 • Passives
 • Gerunds and infinitives
 • Narrative tenses
 • Relative clauses

Dovednost

 • Social English
 • Negotiating
 • Considering options
 • Getting information on the telephone

Slovní zásoba

 • Cultures
 • Human resources
 • International markets
 • Competition
 • Ethics
 • Leadership
 • Formal versus informal language

Psaní

 • Letter, e-mail
 • Job advertisement/offer
 • Letter of application
 • Report
 • Summarising information
 • Linking words

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 3 tutoriálech po 1,5 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • COTTON, D., FALWEY, D., KENT, S.: Market Leader Intermediate, Business English Course Book, 3rd editon, Pearson Education Limited, 2012
 • ROGERS, J.: Market Leader Intermediate, Business English Practice File, 3rd edition, Pearson Education Limited, 2012

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • MURPHY, R.: English Grammar in Use with Answers, 4th edition, Cambridge University Press, 2012
 • MASCULL, B.: Business Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2010
 • ESTERAS, S. R., FABRÉ, E. M.: Professional English in Use - ICT: For Computers and the Internet, Cambridge University Press, 2007