ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Obchodní angličtina - B2/C1

Obchodní angličtina - B2/C1

Cílem předmětu je dál rozvíjet jazykové dovednosti studentů na úrovni B2/C1 a prohlubovat jejich znalosti obecného a zejména odborného jazyka.

Sylabus předmětu

Gramatika

 • Prefixes
 • Modal perfect
 • Gerunds
 • Conditionals
 • Dependent prepositions

Dovednost

 • Presentations skills
 • Negotiating
 • Resolving conflict
 • Active listening
 • Asking and answering difficult questions

Slovní zásoba

 • Management styles
 • Crisis management
 • Raising finance
 • Customer service
 • Team building

Psaní

 • Letter / e-email (enquiry, complaint, requesting payment)
 • Article
 • Report
 • Summary
 • Text reference
 • Linking ideas
 • Emphasising

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 3 tutoriálech po 1,5 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • COTTON, D., FALWEY, D., KENT, S.: Market Leader Upper-intermediate, Business English Course Book, 3rd editon, Pearson Education Limited 2011
 • ROGERS, J.: Market Leader Upper-intermediate, Business English Practice File, 3rd edition, Pearson Education Limited, 2011

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • GOWER, R.: Grammar in practice – Upper-intermediate, Cambridge University Press 2005
 • VINCE, M.: First Certificate Language Practice, Macmillan 2003
 • McCARTHY, M., O´DELL, F.: English Vocabulary in Use (Upper-intermediate) – Cambridge University Press, 2006