ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Cross-culture Management

Cross-culture Management

Předmět si klade za cíl představit principy a metody managementu v širším socio-ekonomickém a kulturním kontextu. Studenti se seznámí s nejvýznamnějšími kulturními odlišnostmi, které mají vliv a významné dopady na pracovní chování, způsoby managementu a interakci na pracovišti obecně. Úkoly a projekty, které jsou na workshopech řešeny ilustrují hlavně odlišnosti kultur z Evropy a Severní Ameriky, Asie, Afriky a Jižní Ameriky.

Sylabus předmětu

 1. Introduction, what is Culture?
 2. Foundations of cross-cultural management theories (Sociology, Anthropology and Management
 3. Cultural competence development & Cooperation with others
 4. Elements of culture (Artefacts, Norms & Values, Core)
 5. Cross-cultural management models (GLOBE, Hall, Hofstede, Trompenaars, Lewis)
 6. Cultural Transfer & Cultural Shock
 7. Communication accros cultures (paralinguistic and non-verbal)
 8. Cultural dimensions: Self and others (Power distance, Status, Rules, etc)
 9. Cultural dimensions: Time (Poly/monochronism, long/short, etc)
 10. Cultural dimensions: Locus of control, Trust & Emotions
 11. Corporate cultures (Guide missile, Eiffel Tour, Incubator, Family)
 12. Reconciling cultural differences (Hampden-Turner’s) and Diversity at work

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 1. DUMETZ, J. et Al.: Cross-cultural Management Textbook. CreateSpace Publ., 2012 ISBN 978-1479159680