ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Finance v souvislostech

Finance v souvislostech

Cílem předmětu je předat posluchačům základní sadu informací a znalostí, které jim pomůžou v každodenním finančním rozhodování. Systém osobních financí je souborem dosti složitých procesů a většina z nich je "ve výchozím nastavení" nevýhodná pro uživatele. Předmět je orientován na řešení konkrétních problémů spojených s využíváním finančních nástrojů. Studenti se podívají "pod kapotu" jednotlivých produktů, osvojí si způsoby, jak o nich uvažovat a kde vyhledávat relevantní informace.

Sylabus předmětu

 1. Finance v souvislostech. Úvod do finanční gramotnost. Finanční plánování.
 2. Finanční analýza a bilance. Dopad mandatorních nákladů, řízení rizik, konsolidace.
 3. Finanční analýza a bilance. Nebezpečí přeúvěrování, dluhová past, RPSN, subjekty působící na trhu.
 4. Financování bydlení. Řešení bytové otázky, hypoteční úvěr. Anuita. Výročí hypotéky. 
 5. Financování bydlení. Úvěr ze stavebního spoření, Refinancování úvěru, Proces sjednávání úvěru.
 6. Investice. Definice a fundament, jednoduché a složené úročení, teorie porfolia, časový horizont investice.
 7. Investování. Tvorba investičního porfólia, investiční nástroje.
 8. Základy finanční matematiky. Fondovatel, střadatel, umořovatel, zásobitel.
 9. Investování. Životní cyklus, problematika důchodového systému a připravy na penzi.
 10. Pojištění. Životní pojištění, produkty, atributy, konfigurace a procesy.
 11. Pojištění. Neživotní pojištění, majetková pojištění, pojištění odpovědností.
 12. Finanční poradenství. Definice, využití a rizika služby.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 1. KOHOUT, P.: Investiční strategie pro třetí tisíciletí. Praha: Grada, 2010  
 2. ŠOBA, O., ŠIRŮČEK, M.: Finanční matematika v praxi: 2., aktualizované a rozšířené vydání. Grada Publishing a.s., 2017