ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Finanční účetnictví

Finanční účetnictví

Předmět navazuje na předmět Základy účetnictví. Cílem předmětu je rozšířit a prohloubit znalosti studentů získané v kurzu Základy účetnictví a navázat na ně při výkladu další účetní problematiky. Studenti se naučí, jak v účetnictví zachytit složitější hospodářské transakce a jejich souvislosti, jak pracovat v účetnictví s odhady a cizí měnou, jak oceňovat a jak to vše vykazovat. Dále se jedná o pochopení základních rozdílů mezi národní a mezinárodní úpravou účetnictví.

Sylabus předmětu

 1. Marže výrobního podniku - Význam marže a její zjištění z účetnictví. Účelové členění nákladů.
 2. Změna stavu a aktivace - Změna stavu zásob. Úprava výnosů, úprava nákladů.
 3. Rezervy - Práce s odhady v účetnictví.Chyby odhadů.
 4. Investice - Výnosy z invenstic. Úrok. Rozložení úroku. Oceňování reálnou hodnotou. Oceňování ekvivalencí.
 5. Kurzové rozdíly - Realizované kurzové rozdíly. Nerealizované kurzové rozdíly.
 6. Daně v účetnictví - Nejvýraznější rozdíly mezi daněmi a účetnictvím, odložená daň.
 7. Cash Flow - Investiční CF, CF z financování.
 8. IFRS - Přístup IFRS k úpravě účetního výkaznictví.
 9. IFRS a CAS II - stavební smlouvy, dlouhodobá aktiva.
 10. IFRS a CAS - leasing - Operativní a finanční leasing a jeho zobrazení v účetnictví dle českých účetních předpisů a dle IFRS.
 11. Audit, účetní teorie - Zachování majetkové podstaty, oceňování.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách a 12 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 4 tutoriálech po 3 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • PELÁK, J.: Účetnictví v příkladech - repetitorium k základům účetnictví, VŠE Praha, 2007.
 • KIESO, W. E., WEYGANDT, T., WARFIELD, T. D.: Intermediate Accounting, Wiley, 2013.
 • Učební texty k předmětu Finanční účetnictví (intranetová učební pomůcka), Unicorn College

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • KOVANICOVÁ, D.: Finanční účetnictví - Světový koncept, IAS/IFRS, Bova Polygon, 2005.
 • KOVANICOVÁ, D.: Abeceda účetních znalostí pro každého, Bova Polygon, 2012.