ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Fitness 2

Fitness 2

Po absolvování kurzu budete schopní cvičit správnou technikou i složitější cviky podle dnešního trendu funčních tréninků. Budete schopni sestavovat různé typy tréninků a tréninkových plánů. Získáte přehled v oblasti dietologie a stravování. Předmět je určen pro studenty, kteří mají alespoň malou zkušenost v oblasti fitness. Je určen pro student, kteří chtěji poznat zábavnější formu cvičení a tréninků zpestřenými různými podložkami a pomůckami, které slouží k zapojení těla jako celku. Náročnost cviků bude upravena individuálně, pod dohledem zkušeného fitness trenéra Normans Fitness. Novinkou pro studenty bude nahlédnutí do oblasti dietologie a stravování, které hrají významnou roli, jak pro dosažení svých cílů, tak i pro vlastní zdravotní stav.

Sylabus předmětu

  1. Hluboký stabilizační systém (HSS) - posílení HSS pomocí cviků koakrální koaktivační terapie z vývojové kineziologie.
  2. Tréning s gumovými expandéry skupinovou lekcí.
  3. Trénink na Cybex Bravo (multifunční stroj).
  4. Trénink na TRX (popruhový systém) skupinovou lekcí.
  5. Trénink na nestabilních plošinách.
  6. Funkční trénink.

Organizace výuky

Prezenční forma

Hodina bude složena s teoretické části, kde se studenti dozvědí zásady správného posilování z anatomického a fyziologického hlediska.
Po teoretické části (cca. 30 min.) bude následovat část praktická a studenti se aktivně zapojí do tréninkové jednotky. Před vlastním cvičením budou podrobně popsány cviky tréninkové jednotky s cílem, nebo významem cviku a zaměřením na danou svalovou partii. Poté následuje aktivní trénink (cca 50 – 60 min.), kde budou studenti individuálně vedeni pod dohledem zkušených trenérů.

Kombinovaná forma

Hodina bude složena s teoretické části, kde se studenti dozvědí zásady správného posilování z anatomického a fyziologického hlediska.
Po teoretické části (cca. 30 min.) bude následovat část praktická a studenti se aktivně zapojí do tréninkové jednotky. Před vlastním cvičením budou podrobně popsány cviky tréninkové jednotky s cílem, nebo významem cviku a zaměřením na danou svalovou partii. Poté následuje aktivní trénink (cca 50 – 60 min.), kde budou studenti individuálně vedeni pod dohledem zkušených trenérů.