ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Frontendové systémy

Frontendové systémy

Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti v oblasti frontendových webových technologií. Absolvent předmětu získá znalosti v oblastech vývoje webových aplikací a jejich designu. Studenti se také naučí efektivně používat frameworky jak pro vývoj frontendových aplikací, tak i pro jejich testování.

Sylabus předmětu

 1. Klasifikace frontendových technologií - Co je to FE. Webové aplikace, nativní mobilní aplikace, VR/AR/MR, aplikace pro smartwatch a smartTV apod.
 2. Principy fungování webu a základní terminologie - Základy síťové komunikace. Historický vývoj. Webová stránka vs. webová aplikace. Typy webových aplikací.
 3. HTML - Základní HTML značky, metadata pro strojové zpracování webových stránek.
 4. JavaScript - rozdíly oproti BE. Transpilační nástroje (např. babel) pro psaní nejnovějšího JS pro moderní prohlížeče.
 5. Frontendové knihovny a komponentový přístup - Moderní knihovny pro vývoj frontendových aplikací (Angular, ReactJS, UU5 a další). Jejich vlastnosti a využití. Rozdělení prezentace do logických bloků (komponent) a jejich konfigurace a znovu použitelnost.
 6. Komunikace se serverem - způsoby načtení dat z BE systému, transformace JSON dat do uživatelsky čitelné podoby.
 7. Responzivita, stylování a UX - Základní principy a vlastnosti CSS, responsivní web, CSS Frameworky a CSS preprocesory. Principy responzivity a mobile first přístup. Základy návrhu uživatelského rozhraní pro snadnou použitelnost a ovladatelnost. Způsoby rozmístění ovládacích prvků v aplikaci.
 8. Uživatelské vstupy - Formuláře a práce s nimi. Validace, dynamické formuláře, ukládání dat na BE.
 9. Mockování - pokročilé techniky vývoje aplikace nad knihovnou UU5. Příprava funkčního návrhu a prototypování FE aplikace bez dostupnosti dat z BE.
 10. Vstupní body aplikace - Rozdělení aplikace podle vstupních bodů. Separace a sdílení funkčností mezi vstupními body aplikace.
 11. Dokumentace - Způsoby dokumentace FE aplikace. Jak popisovat uživatelské rozhraní (FE) aplikace.
 12. Testování - testovatelnost FE aplikace. Způsoby testování komponent a aplikace jako celku.
 13. Identita uživatele - komunikace se serverem pod identitou uživatele. Správa identity v FE aplikaci.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 1. GODBOLT, M.: Frontend Architecture for Design Systems: A Modern Blueprint for Scalable and Sustainable Websites 1st Edition. O'Reilly Media, 2016. ISBN 1491926783
 2. FENDER, J.; YOUNG, C.: Front-End Fundamentals: A practical guide to front-end web development. Amazon, 2015.

Doplňující a rozšiřující učební texty

 1. KRUG, S. Don't make me think, revisited: a common sense approach to Web usability. Third edition. Berkeley, Calif.: New Riders, 2014. ISBN 978-0321965516.
 2. HARTSON, H. REX. a PARDHA S. PYLA. The UX Book: process and guidelines for ensuring a quality user experience. Boston: Elsevier, c2012. ISBN 978-0123852410.
 3. KOVÁŘ V. et al.: Dokumentace knihovny uu5g04. Unicorn, 2018. ISBN 978-80-87349-24-3
 4. KOVÁŘ V. et al.: uuAppServer - Dokumentace. Unicorn, 2018. ISBN 978-80-87349-26-7
 5. The World Wide Web Consortium (W3C). Dostupné z: https://www.w3.org
 6. W3Schools. Dostupné z: https://www.w3schools.com/default.asp