ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / ICT infrastruktura IS

ICT infrastruktura IS

Cílem předmětu je seznámit studenty s klíčovými pojmy a principy ICT infrastruktury. Od koncových stanic, přes servery až po sítě a moderní trendy v ICT infrastruktuře. Vzhledem k vzrůstající tendenci cloudových služeb na trhu ICT, budou studenti také seznámení s cloudovými službami jakožto vhodné alternativě k tradičním infratstrukturním řešením. V rámci semestrálního projektu si studenti osvojí administraci vybrané cloudové služby nebo navrhnou infrastrukturu pro zadaný informační systém v rámci technického projektu.

Sylabus předmětu

 1. Klasifikace ICT infrastruktury - koncové stanice, serverová infrastruktura, datové sítě, datacentra, služby v ICT infrastruktuře.
 2. Služby v ICT infrastruktuře - automatizace, virtualizace, zálohování, archivace.
 3. Cloudové služby - privátní cloud, veřejný cloud, hybridní cloud, základní administrace cloudového prostředí (Azure / AWS / IBM Cloud).
 4. Operační systémy -  funkce, struktura a typy operačních systémů (mobilní, desktopové a serverové). Windows vs UNIX, správa uživatelů a oprávnění. Příkazové interpretry (příkazová řádka, Unix Shell).
 5. Architektura koncových zařízení - desktopy a pracovní stanice, notebooky a chytrá zařízení - principy a fungování koncových zařízení, přehled komponent a jejich struktura, parametry komponent. Operační systémy koncových zařízení.
 6. Serverová architektura - servery, aplikační servery, webové servery, databázové servery - principy a fungování serverů, struktura a parametry serverů, aplikační software. Operační systémy pro servery.
 7. Infrastruktura pro uchování dat - storage a databáze - ukládání, zálohování a archivace dat, přehled řešení od samostatných systémů až po rozsáhlá heterogenní, virtualizovaná nebo cloud prostředí.
 8. Datové sítě - definice a klasifikace sítí, topologie sítí, síťové modely a architektury (referenční model OSI), základní prvky síťové infrastruktury, techniky pro přenos dat, přístupové metody, datové přenosy a komunikační protokoly.
 9. Sítě pro internet věcí - LPWAN sítě (Sigfox, LoRa, NB-IoT).
 10. Hyperkonvergovaná infrastruktura - konvergovaný vs. hyperkonvergovaný přístup, SW definované datové centrum, hardware appliance, software appliance, možnosti zjednodušení správy infrastruktury, škálovatelnost.
 11. Bezpečnost v ICT infrastruktuře - zabezpečení infrastruktury a koncových zařízení, vícevrstvé zabezpečení, bezpečnost sítí, zabezpečení dostupnosti ICT infrastruktury, monitoring infrastruktury, SIEM.
 12. Optimalizace ICT infrastruktury - škálovatelnost on-premise vs. cloud infrastruktury, dopady infrastruktury na provozní a investiční náklady.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 1. SJAAK, L. IT Infrastructure Architecture - Infrastructure Building Blocks and Concepts. Third Edition. Lulu Press Inc., 2017. ISBN13: 9781326912970.
 2. HENNESSY, J. L. and PATTERSON, D. A. Computer Architecture: A Quantitative Approach. Morgan Kaufmann, San Francisco, CA, 6th edition, 2017. ISBN-13: 978-0123838728.

Doplňující a rozšiřující učební texty

MEYERS, M.: CompTIA A+ Certification All-in-One Exam Guide, 9th edition, McGraw-Hill Education, 2016. 
TANNENBAUM, A. S., BOS, H.: Modern Operating Systems, Prentice Hall International; 4th edition, 2014.
STALLINGS, W.: Operating Systems: Internals and Design Principles. Prentice Hall, 7th edition, 2011.
TANNENBAUM, A. S., WETHERALL, D. J.: Computer Networks. Prentice Hall, 5th edition, 2010.