ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Management

Management

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti z oblasti managementu. Vzhledem k tomu, že management je zejména praktickou disciplínou, jsou teoretické přednášky prokládány přednáškami řídících pracovníků z různých společností (zejména Unicorn a partneři). Workshop je postaven na týmovém řešení projektů.

Sylabus předmětu

 1. Úvod do managementu. Management. Manažeři. Organizace. Vnitřní prostředí organizace. Vnější prostředí organizace. Manažerské funkce.
 2. Plánování. Plán. Plánování. Cíle. Aktivity. Zdroje. Harmonogramy. Strategické plánování. Princip navigační změny.
 3. Organizování a organizační struktura. Organizování. Rozpětí řízení. Organizační forma. Centralizace. Decentralizace. Organizační struktura. Mechanická a organická tvorba organizační struktury.
 4. Strategie. Strategie. Strategické plánování. Strategický management. SWOT analýza. Konkurenční výhoda. Segment. Podnikové procesy.
 5. Rozpočet. Strategie. Vize. Cíle. Rozpočet. Výnosy. Náklady. Fixní náklady. Variabilní náklady.
 6. Implementace, řízení, identita organizace. Implementace. Motivace. Ovlivňování. Vedení. Koordinace.
 7. Kontrola. Vnější kontrola. Vnitřní kontrola. Hodnotící kritéria.
 8. Profil manažera. Osobnost manažera. Základní funkce manažerské práce. Obecné principy manažerské práce. Styl práce manažera. Motivace. Stanovování cílů. Sebeřízení. Vedení týmu.
 9. Rozhodování. Rozhodování. Struktura rozhodovacího procesu. Modely rozhodování. Dobré a špatné rozhodování.
 10. Kontrola a controlling. Kontrola. Controlling. Účel kontroly. Kontrolní systém organizace.
 11. Typologie managementu. Řízení lidských zdrojů. Personalista. Finanční management. Management kvality.
 12. Komunikační a prezentační dovednosti. Prezentační techniky a dovednosti. Pravidla přípravy prezentace. Zvládnutí práce s hlasem. Řeč těla (body language). Chyby při prezentacích.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 1. VEBER, JAROMÍR a kol. Management, Management Press, Praha, 2009.
 2. GRIFFIN, R.: Management, Cengage Learning, 2012.