ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Obchodní angličtina 2

Obchodní angličtina 2

Cílem předmětu je dál rozvíjet řečové dovednosti studentů na úrovni A2/B1 podle SERR (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) a seznamovat je s obecným i odborným jazykem komunikace ve společenském a pracovním styku. Studenti se naučí vyjadřovat své názory a porozumí článkům v tisku. Dále budou schopni prezentovat v angličtině a psát různé typy obchodní korespondence.

Sylabus předmětu

 1. New business; economic terms
 2. Time clauses; dealing with numbers, case study; writing (reports)
 3. Marketing; word partnerships
 4. Questions; telephoning (exchanging information); case study; writing (answering enquiries, reports)
 5. Planning; talking about future plans
 6. Meetings (interrupting and clarifying); case study; international conference calls; writing (scheduling)
 7. Revision; managing people; verbs and prepositions
 8. Reported speech; socialising and entertaining; case study; writing (requesting information)
 9. Conflict; word-building
 10. Conditionals; negotiating (dealing with conflict); case study; writing (business letters)
 11. Products; passives; writing (enquiring about a product)
 12. Presenting a product; case study; preparing to do business internationally; revision

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 1. COTTON, D., FALWEY, D., KENT, S.: Market Leader Pre-intermediate, Business English Course Book, 3rd editon, Pearson Education Limited 2012
 2. ROGERS, J.: Market Leader Pre-intermediate, Business English Practice File, 3rd edition, Pearson Education Limited, 2012