ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Obchodní angličtina 3

Obchodní angličtina 3

Cílem předmětu je dál rozvíjet jazykové dovednosti studentů na mírně pokročilé úrovni a seznamovat je s obecným i odborným jazykem potřebným pro komunikaci ve společenském a pracovním styku. 

Sylabus předmětu

 1. Brands
 2. Present simple and present continuous; taking part in meetings; case study; writing (replying to an e-mail)
 3. Travel; British and American English
 4. Talking about the future; telephoning (making arrangements), case study; writing (fax, e-mail)
 5. Change; past simple and present perfect
 6. Managing meetings; case study; socialising; writing (an introduction to a report writing)
 7. Revision; organisation; noun combinations
 8. Socialising (introduction and networking), case study, writing (e-mail)
 9. Advertising
 10. Articles; starting and structuring presentations; case study; writing (letter)
 11. Money; financial terms, describing trends; writing (linking words);
 12. Dealing with figures, case study; international meetings; revision

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 1. COTTON, D., FALWEY, D., KENT, S.: Market Leader Intermediate, Business English Course Book, 3rd editon, Pearson Education Limited, 2012
 2. ROGERS, J.: Market Leader Intermediate, Business English Practice File, 3rd edition, Pearson Education Limited, 2010
 3. Doporučená literatura:MURPHY, R.: English Grammar in Use with Answers, 4th edition, Cambridge University Press, 2012