ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Obchodní angličtina 4

Obchodní angličtina 4

Cílem předmětu je dál rozvíjet řečové dovednosti studentů na úrovni B1/B2 podle SERR (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) a seznamovat je s obecným i odborným jazykem komunikace ve společenském a pracovním styku. Studenti se naučí vyjadřovat své názory a porozumí článkům v tisku. Dále budou schopni prezentovat v angličtině a psát různé typy obchodní korespondence.

Sylabus předmětu

 1. Cultures; idioms
 2. Advice, obligation and necessity; social English; case study; writing (letter)
 3. Human resources
 4. -ing forms and infinitives; getting information on the phone; case study; writing (completing a job advertisement, sequencing a letter of application)
 5. International marketing; conditions
 6. Negotiating; case study; doing business internationally; writing (letter)
 7. Revision; ethics
 8. Narrative tenses; considering options; case study; writing (e-mail)
 9. Leadership; relative clauses
 10. Presenting; case study; formal writing (e-mail, formal vs informal language)
 11. Competition; idioms; passives; writing (rewriting an e-mail)
 12. Negotiating; case study; communication style; revision

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 1. COTTON, D., FALWEY, D., KENT, S.: Market Leader Intermediate, Business English Course Book, 3rd editon, Pearson Education Limited, 2012
 2. ROGERS, J.: Market Leader Intermediate, Business English Practice File, 3rd edition, Pearson Education Limited, 2010
 3. Doporučená literatura:MURPHY, R.: English Grammar in Use with Answers, 4th edition, Cambridge University Press, 2012