ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Obchodní angličtina 5

Obchodní angličtina 5

Cílem předmětu je dál rozvíjet jazykové dovednosti studentů na středně pokročilé úrovni a seznamovat je s obecným i odborným jazykem komunikace ve společenském a pracovním styku.

Sylabus předmětu

 1. Communication
 2. Idioms; dealing with communication breakdown; case study; writing (e-mail)
 3. International marketing
 4. Noun compounds and noun phrases; brainstorming; case study; writing (linking ideas, marketing letter)
 5. Building relationships; multi-word verbs
 6. Networking; case study; doing business internationally; writing (linking ideas)
 7. Revision; success; prefixes
 8. Present and past tenses; negotiating; case study; writing (negotiating)
 9. Job satisfaction; synonyms and word building
 10. Passives; cold-calling; case study; writing (responding to job application, linking ideas)
 11. Risk; adverbs of degree; writing (linking ideas, describing events)
 12. Reaching agreement; case study; working in new markets; revision

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 1. COTTON, D., FALWEY, D., KENT, S.: Market Leader Upper-intermediate, Business English Course Book, 3rd editon, Pearson Education Limited 2011
 2. ROGERS, J.: Market Leader Upper-intermediate, Business English Practice File, 3rd edition, Pearson Education Limited, 2011