ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Obchodní angličtina 6

Obchodní angličtina 6

Cílem předmětu je dál rozvíjet řečové dovednosti studentů na úrovni B2/C1 podle SERR (Společného evropského referenčního rámce pro jazyky) a seznamovat je s obecným i odborným jazykem komunikace ve společenském a pracovním styku. Studenti se naučí vyjadřovat své názory a porozumí článkům v tisku. Dále budou schopni prezentovat v angličtině a psát různé typy obchodní korespondence.  

Sylabus předmětu

 1. Management styles
 2. Text reference; presentations; case study; writing (linking ideas, letter of inquiry)
 3. Team building; prefixes
 4. Modal perfect; resolving conflict; case study; writing (linking ideas)
 5. Raising finance; financial terms; dependent prepositions
 6. Negotiating; case study; managing international teams; writing (emphasising, requesting payment)
 7. Revision; customer service
 8. Gerunds; active listening; case study; writing (letter of complaint)
 9. Crisis management; conditionals
 10. Asking and answering difficult questions; case study; writing (linking ideas); revision

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 1. COTTON, D., FALWEY, D., KENT, S.: Market Leader Upper-intermediate, Business English Course Book, 3rd editon, Pearson Education Limited 2011
 2. ROGERS, J.: Market Leader Upper-intermediate, Business English Practice File, 3rd edition, Pearson Education Limited, 2011