ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Obchodní angličtina - A2

Obchodní angličtina - A2

Cílem předmětu je uvést studenty do obchodní angličtiny a rozvíjet jejich jazykové dovednosti pro komunikaci ve společenském a pracovním styku na úrovni A2. Předmět je určen pro studenty prvních ročníků.

Sylabus předmětu

Gramatika

 • Modals
 • Present simple and present continuous
 • Past simple and past continuous
 • Past simple and present perfect
 • Verb and noun combinations
 • Multiword verbs

Dovednost

 • Telephoning
 • Presenting a company
 • Participating in meetings and discussions
 • Socializing
 • Saying 'no' politely
 • Giving information
 • Doing business internationally

Slovní zásoba

 • Careers
 • Companies
 • Selling
 • Great ideas
 • Stress
 • Entertaining, Eating and drinking, Corporate events

Psaní

 • CV, letter of application
 • E-mail, letter
 • Order
 • Memo
 • Report
 • Punctuation

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 3 tutoriálech po 1,5 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • COTTON, D., FALWEY, D., KENT, S.: Market Leader Pre-intermediate, Business English Course Book, 3rd editon, Pearson Education Limited 2012
 • ROGERS, J.: Market Leader Pre-intermediate, Business English Practice File, 3rd edition, Pearson Education Limited, 2012

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • MURPHY, R.: English Grammar in Use with Answers, 4th edition, Cambridge University Press, 2012
 • MASCULL, B.: Business Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2010
 • ESTERAS, S. R., FABRÉ, E. M.: Professional English in Use - ICT: For Computers and the Internet, Cambridge University Press, 2007