ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Obchodní angličtina - B1

Obchodní angličtina - B1

Cílem předmětu je dál rozvíjet jazykové dovednosti studentů na mírně pokročilé úrovni a seznamovat je s obecným i odborným jazykem potřebným pro komunikaci ve společenském a pracovním styku.

Sylabus předmětu

Gramatika

 • Present simple and present continuous
 • Past simple and present perfect
 • Talking about future
 • Describing change
 • Describing trends
 • Articles
 • Noun combinations

Dovednost

 • Taking part in meetings
 • Making agreements on the telephone
 • Socialising
 • Dealing with figures
 • Starting and structuring presentations

Slovní zásoba

 • Brands
 • Travel
 • Organisation
 • Change
 • Money
 • Advertising
 • British and American English

Psaní

 • E-mail
 • Briefing notes, action minutes
 • Report
 • Message

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 3 tutoriálech po 1,5 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • COTTON, D., FALWEY, D., KENT, S.: Market Leader Intermediate, Business English Course Book, 3rd editon, Pearson Education Limited, 2012
 • ROGERS, J.: Market Leader Intermediate, Business English Practice File, 3rd edition, Pearson Education Limited, 2012

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • MURPHY, R.: English Grammar in Use with Answers, 4th edition, Cambridge University Press, 2012
 • MASCULL, B.: Business Vocabulary in Use, Cambridge University Press, 2010
 • ESTERAS, S. R., FABRÉ, E. M.: Professional English in Use - ICT: For Computers and the Internet, Cambridge University Press, 2007