ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Obchodní angličtina - B2

Obchodní angličtina - B2

Cílem předmětu je dál rozvíjet jazykové dovednosti studentů na středně pokročilé úrovni a seznamovat je s obecným i odborným jazykem komunikace ve společenském a pracovním styku.

Sylabus předmětu

Gramatika

 • Present and past tenses
 • Passives
 • Idioms
 • Collocations
 • Noun compounds and noun phrases
 • Synonyms and word buildingPrefixes
 • Adverbs of degree

Dovednost

 • Reaching agreement
 • Negotiation
 • Networking
 • Cold-calling
 • Dealing with communication breakdown
 • Brainstorming

Slovní zásoba

 • Communication
 • International marketing
 • Building relationships
 • Success
 • Job satisfaction
 • Risk

Psaní

 • Letter
 • E-mail
 • Action minutes
 • Report
 • Press release
 • Guidelines
 • Linking words

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 3 tutoriálech po 1,5 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • COTTON, D., FALWEY, D., KENT, S.: Market Leader Upper-intermediate, Business English Course Book, 3rd editon, Pearson Education Limited 2011
 • ROGERS, J.: Market Leader Upper-intermediate, Business English Practice File, 3rd edition, Pearson Education Limited, 2011

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • GOWER, R.: Grammar in practice – Upper-intermediate, Cambridge University Press 2005
 • VINCE, M.: First Certificate Language Practice, Macmillan 2003
 • McCARTHY, M., O´DELL, F.: English Vocabulary in Use (Upper-intermediate) – Cambridge University Press, 2006