ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Počítačová gramotnost

Počítačová gramotnost

Hlavním cílem předmětu je získat středně pokročilé znalostí práce s počítačem a základními kancelářskými aplikacemi. Zejména se jedná o práci s textovým procesorem, tabulkovým kalkulátorem a tvorbu prezentací. Studenti v průběhu semestru zpracují semestrální práci skládající se ze tři samostatných úkolů. V průběhu semestru mají studenti možnost konzultovat problémy s vyučujícím pomocí intranetu (či dalších elektronických prostředků), případně osobně prostřednictvím seminářů a konzultací.

Sylabus předmětu

 1. Úvod do předmětu, textový procesor - úvod a zadání - představení předmětu, základy textového procesoru (MS Word, Libre Office Writer), zadání 1. semestrální práce
 2. Textový procesor 1 - vzhled stránky (konce, odstavce, oddíly, číslování stránek), šablony, individuální konzultace
 3. Textový procesor 2 - styly písma, číslování stylů, úprava formátu textu, doporučení k psaní textových dokumentů, individuální konzultace
 4. Textový procesor 3 - popisování tabulek, obrázků, grafů, generování obsahu a seznamů, citace, jak citovat, individuální konzultace
 5. Tabulkový kalkulátor - úvod a zadání  - odevzdání semestrální práce Textový procesor, představení tabulkového kalkulátoru (MS Excel, Libre Office Calc), zadání semestrální práce Tabulkový kalkulátor
 6. Tabulkový kalkulátor 1 - základní funkce, grafy, podmíněné formátování, individuální konzultace
 7. Tabulkový kalkulátor 2 - pokročilé funkce, kontingenční tabulky, individuální konzultace
 8. Tabulkový kalkulátor 3 - tvorba maker
 9. Prezentace - úvod a zadání - seznámení s nástroji pro tvorbu prezentací(MS Powerpoint, Libre Office Impress) - odevzdání práce Tabulkový kalkulátor
 10. Prezentace 1 - tvorba prezentace, využití Návrhu snímku, styly, individuální konzultace
 11. Prezentace 2 - základy prezentačních dovedností, individuální konzultace
 12. Vlastní prezentace, ukončení předmětu - prezentace prací

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 3 tutoriálech po 1,5 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • BAVÍŘ, T., HAMPL, J., MELIŠOVÁ, Š.: ECDL Základy práce s počítačem a kancelářskými programy, Grada, 2011
 • PECINOVSKÝ, J., PECINOVSKÝ, R.: Office 2010: podrobný průvodce, Grada, 2011
 • MORRISON, C., WELLS, D.: Computer Literacy BASICS, Cengage Learning, 2012

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • PECINOVSKÝ, J.: Excel a Access 2010 : efektivní zpracování dat na počítači, Grada, 2011
 • BENÁČANOVÁ, H.: Microsoft Excel 2010., Tribun EU, 2011
 • PECINOVSKÝ, J., PECINOVSKÝ, R.: Excel 2010 : podrobný průvodce, Grada, 2010
 • PECINOVSKÝ, J.: PowerPoint 2010, Grada, 2010