ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Podnikové finance

Podnikové finance

Cílem předmětu je rozvíjet základní vědomosti z oblasti řízení finančních zdrojů. Aby bylo rozhodování v této oblasti racionální, musí mít manažer k dispozici vypočtené základní parametry pro rozhodování o financích. Základní formy a metody řízení a plánování podnikových financí jsou předmětem jak přednášek, tak i prakticky zaměřených seminářů.

Sylabus předmětu

 1. Úvod, základní pojmy a kategorie podnikových financí
 2. Systém finančního řízení a rozhodování v podniku
 3. Časová hodnota peněz a riziko ve finančním rozhodování
 4. Finanční aspekty založení podniku
 5. Finanční analýza podniku
 6. Finanční zdraví firmy a pradikce finanční tísně
 7. Oběžný majetek podniku a jeho řízení
 8. Zdroje a formy krátkodobého financování
 9. Kapitálové plánování a investiční rozhodování
 10. Dlouhodobé financování investičního majetku
 11. Finanční plánování a rozdělení hospodářského výsledku podniku
 12. Finanční řízení a zahraniční obchod podniku

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách a 12 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 4 tutoriálech po 3 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • NÝVLTOVÁ, E., MARINIČ, P. Finanční řízení podniku. Moderní metody a trendy. Grada Publishing, 2010
 • GRAHAM, J., SMART, S. B.: Introduction to Corporate Finance, Cengage Learning, 2011
 • Učební texty k předmětu Corporate Finance (intranetová učební pomůcka), Unicorn College

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • ŠOBA, O., ŠIRŮČEK, M., PTÁČEK, R. Finanční matematika v praxi. Praha: Grada Publishing, 2013
 • ČERNOHORSKÝ, J., TEPLÝ, P. Základy financí. Praha: Grada Publishing, 2011
 • KISLINGEROVÁ, E., Manažerské finance. 3. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010