ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Podnikové ICT Technologie

Podnikové ICT Technologie

Cílem předmětu je poskytnout úvodní přehled o všech podstatných charakteristikách a vzájemných vazbách informačních a komunikačních technologií využívaných v podnikové praxi. Budou vysvětleny základní pojmy a principy podnikové informatiky, podán přehled informačních systémů a jejich aplikací na podnikové úrovni, a závěrem přehled moderních informačních a komunikačních technologií s vysvětlením možností jejich integrace. V předmětu Podnikové ICT technologie získají studenti informace o prostředí, ve kterém jsou zasazeny informační systémy a o jejich základních architektonických principech. V první části tohoto předmětu budou objasněny základní problémy, které se řeší v ICT businessu, ve druhé části pak bude vysvětlen úvod do architektury 3vrstvých aplikací a databázových technologií.

Sylabus předmětu

 1. Základní oblasti podnikového ICT - Pochopit, co znamená informační a komunikační technologie (ICT) v podniku či organizaci.
 2. Základní typy IS I. - Seznámit se se základními typy informačních systémů dle jejich zaměření
 3. Základní typy IS II. - Seznámit se se základními typy informačních systémů dle formy jejich dodání.
 4. IS jako investice - Cílem lekce je vysvětlit, co znamená investice do informačních systémů a především hodnocení návratnosti této investice.
 5. Spolupráce business a ICT, business analýza - Cílem lekce je popsat, jak spolupracuje ICT podniku s okolím, typicky na business analýze IS.
 6. Case Study - projektový den
 7. Systémová integrace - Cílem je popsat význam a fungování systémové integrace v podniku.
 8. Vývoj a vývojové metodiky - Cílem je popsat proces vývoje IS a různých vývojových procesních metodik.
 9. Testování IS - Cílem je představit význam a podstatu testování IS v podniku.
 10. Provoz a podpora IS - Cílem lekce je ukázat, jak vypadá dokumentace k projektu, provoz, primární a sekundární podpora informačních systémů.
 11. Úvod do architektury IS - Cílem této lekce je pochopit strukturu informačních systémů.
 12. Workshop - Praktický workshop, kde si představíme fungování ICT v podniku na modelových situacích

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Výuka probíhá ve 4 tutoriálech po 3 hod.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • Učební texty k předmětu Podnikové ICT Technologie (intranetová učební pomůcka), Unicorn College
 • GALA, L., POUR, J., TOMAN, P.: Podniková informatika, Praha, Grada Publishing, 2006
 • OPPEL, A.: Databáze bez předchozích znalostí, Computer Press, 2006
 • DOHNAL, J., POUR, J.: Architektury informačních systémů v průmyslových a obchodních podnicích, Praha, Ekopress, 1997
 • APPLEGATE L., AUSTIN R., SOULE D.: Corporate Information Strategy And Management: Text And Cases McGraw-Hill/Irwin; 8 edition, 2008

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • BASL, J.: Podnikové informační systémy – podnik v informační společnosti, Praha, Grada, 2003