ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Pojištovnictví, data, a IT prostředí pojišťoven

Pojištovnictví, data, a IT prostředí pojišťoven

Cílem předmětu je poskytnout komplexní informace ve všech souvislostech tak, aby se posluchač po jeho skončení dokázal orientovat v klíčových oblastech pojišťovnictví a aby pochopil principy informačních systémů, které jsou v pojišťovnách využívány. 

Sylabus předmětu

1. Úvod do pojišťovnictví a pojišťoven v ČR. Historie pojištění, Trendy pojištění (mikropojištění, IoT v pojišťovnách, pay as you drive, ...). Typy pojištění v ČR. Rozdíly Evropského trhu a Amerického trhu. Největší pojišťovny ve světě a v ČR a jejich zaměření. ČKP a ČAP. Obecná legislativa.
2. Životní a neživotní pojištění - typy, principy, možnosti. Spoření a investování v rámci životního pojištění.
3. Pojistná matematika, metodika a produktové portfolio. Kdo je kdo (role) v pojišťovně. Jak se konstruují produkty, jak se stanovuje cena produktů, pojistné vs. pojistná částka, rezervy na nezasloužené pojistné. GIS - Zločinost v oblastech, GIS - Nehodovost v oblastech.
4. Velká rizika, soupojištění a zajištění, úpis, Český jaderný pojišťovací pool. Fakultativní zajištění. Obligatorní zajištění (XL, MET, LV, ...). Aktivní / pasivní zajištění.
5. Sjednání smlouvy a obchodní systémy. Obchodní síť (interní, externí, makléři, MLM, ...). Od kdy začíná smlouva platit (vznik podpisem, vznik zaplacením). Analýza potřeb klienta. Smlouva vs. Návrhopojistka. Odstoupení od smlouvy klientem nebo pojišťovnou. Cross sell, up sell, kampaně. Podpojištění / nadpojištění. Legislativní omezení (NOZ, GDPR, FATCA, AML). Provize pro získatele. Příslušnost pojistného kmene.
6. Správa smluv - celý životní cyklus smlouvy. Obnova po roce, přesjednání na nový produkt. Intervence. Ocenění rizik, výluky a přirážky, speciální ujednání, veřejné přísliby. Technické / netechnické změny; storna. GIS - Povodňové zóny.
7. Likvidace pojistných událostí. Legislativní omezení (NOZ, GDPR a další). Likvidace fakturou / rozpočtem. Amortizace. Dlouhodobá likvidace / renty. Kalamity. PU typu dožití. GIS - Počasí v určitých lokalitách, výskyt krupobití, blesků. GIS - Pokrytí mobilních techniků a servisů. Prohlídky (využití dronů). Asistenční služby a likvidace u partnerů pojišťovny.
8. Regres, postih a vymáhání pohledávek.
9. Fraud, jeho identifikace a šetření. Black list. Skórování pravděpodobnosti pojistného podvodu.
10. Komunikace mezi pojišťovnami a výměna dat.
11. Reporting.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách a 12 seminářích po 1,5 hodinách.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

  • DIONNE, Georges (ed). Handbook of insurance. Dordrecht: Springer Science+Business Media, 2000. ISBN 9789401006422.
  • Modern problems in insurance mathematics. New York: Springer, 2014. ISBN 9783319066523.
  • MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojišťovnictví: studijní text pro kombinovanou formu studia. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2006. ISBN 8021432578.
  • HRADEC, Milan, Václav KŘIVOHLÁVEK a Jana ZÁRYBNICKÁ. Pojištění a pojišťovnictví. Praha: Vysoká škola finanční a správní, 2005. ISBN 80-86754-48-0.
  • LÍZALOVÁ, Lenka a Radek STOLÍN. Pojišťovnictví a pojistná matematika: studijní materiál. Jihlava: Vysoká škola polytechnická, katedra matematiky a katedra ekonomických studií, 2014. ISBN 978-80-88064-05-3.