ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Příprava na Cambridge English First 1

Příprava na Cambridge English First 1

Cílem předmětu Příprava na Cambridge English First 1 je seznámit studenty s požadavky a strukturou této mezinárodně uznávané zkoušky a postupně je na složení tohoto certifikátu připravovat. Předmět je součástí čtyřsemestrového přípravného studia.

Sylabus předmětu

 1. Grammar
  • Articles
  • Simple tenses
  • Narrative tenses
  • Like, as, as if/though
  • Modifies/intensifiers
  • Adverbs
  • Making comparison
 2. Vocabulary
  • Entertainment
  • Film
  • Adjectives of feeling
  • Sequencing expressions
    
 3. Writing
  • Informal e-mail
  • Semi-formal a-mail or letter
  • Story
 4. Use of English
  • Key word transformation
  • Word formation
 5. Test skills
  • Multiple-matching
  • Multiple-choice (cloze)
  • Gapped text
  • Meaning form context
  • Expanding notes
  • Ordering paragraphs
 6. Oral examination skills
  • Discussion
  • Comparing
  • Asking for and reacting to opinions

Organizace výuky

Prezenční forma

Předmět obsahuje 12 seminářů po 1,5 hod. Výuka probíhá společně se studenty oborů vyučovaných v angličtině.

Kombinovaná forma

Kombinovaná forma není v tomto kurzu zavedena, tento kurz je pro kombinované studenty veden prezenční formou.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • NEWBROOK, J., WILSON, J., ACKLAM, R.: FCE Gold Plus – Coursebook. Longman, 2008

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • HASHEMI, L., THOMAS, B.: Grammar for First Certificate with answers. Second edition. Cambridge University Press, 2008
 • PRODROMOU, L.: Grammar and Vocabulary for Cambridge First with Key, 2nd edition, Peareson, 2012
 • TAYFOOR, S.: Common mistakes at First Certificate. Cambridge University Press, 2008
 • Cambridge English First 5 – Student's Book with answers + CDs, Cambridge University Press, 2012