ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Příprava na Cambridge English First 2

Příprava na Cambridge English First 2

Cílem předmětu je navázat na znalosti nabyté v předchozím semestru a i nadále rozšiřovat praktickou slovní zásobu, gramatiku a rozvíjet všechny jazykové dovednosti, které jsou nezbytné ke složení mezinárodní zkoušky. Studenti jsou postupně seznamovány se všemi částmi testu i ústní zkoušky, jejich strukturou a pravidly. Na obě části zkoušky se rovněž prakticky připravují.

Sylabus předmětu

 1. Grammar
  • Countable and uncountable nouns
  • Conditionals
  • Passives
  • Future forms
  • Indirect speech and reporting verbs
  • Relative clauses
  • Certainty and possibility
  • Adverbs  
 2. Vocabulary
  •  Food
  • Body and health
  • Consumer society
  • Shopping and leisure facilities
  • Technology
  • Communication with others
  • Describing objects
  • Prepositions and prepositional phrases
  • Linking expressions
 3. Writing
  • Article
  • Review
  • Report
  • Essay
 4. Use of English
  • Key word transformation
  • Word formation
 5. Test skills
  • Recording vocabulary
  • Multiple choice
  • Multiple matching
  • Gapped text
  • Open cloze
 6. Oral examination skills
  • Advantages and disadvantages
  • Ranking
  • Product presentation
  • Expressing uncertainty
  • Discussion

Organizace výuky

Prezenční forma

Předmět obsahuje 12 seminářů po 1,5 hod. Výuka probíhá společně se studenty oborů vyučovaných v angličtině.

Kombinovaná forma

Kombinovaná forma není v tomto kurzu zavedena, tento kurz je pro kombinované studenty veden prezenční formou.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • NEWBROOK, J., WILSON, J., ACKLAM, R.: FCE Gold Plus – Coursebook. Longman, 2008

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • HASHEMI, L., THOMAS, B.: Grammar for First Certificate with answers. Second edition. Cambridge University Press, 2008
 • PRODROMOU, L.: Grammar and Vocabulary for Cambridge First with Key, 2nd edition, Peareson, 2012
 • TAYFOOR, S.: Common mistakes at First Certificate. Cambridge University Press, 2008
 • Cambridge English First 5 – Student's Book with answers + CDs, Cambridge University Press, 2012