ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Příprava na Cambridge English First 3

Příprava na Cambridge English First 3

Cílem předmětu je navázat na znalosti nabyté v předchozím semestru a i nadále rozšiřovat praktickou slovní zásobu, gramatiku a rozvíjet všechny jazykové dovednosti, které jsou nezbytné ke složení mezinárodní zkoušky. Studenti jsou postupně seznamovány se všemi částmi testu i ústní zkoušky, jejich strukturou a pravidly. Na obě části zkoušky se rovněž prakticky připravují.

Sylabus předmětu

 1. We are family & Quiz & Gerunds and infinitives
 2. Adjective suffixes & Word formation & Relationships & Expressing hypothetical meanings & Exam focus
 3. Song & How to keep talking/adding ideas & Article & Review
 4. A new look & Present and past habit & Fashion
 5. Phrasal verbs with up & Speaking & Things in the home & Participle clauses & Exam focus
 6. Key word transformations & Stressing key information & Report & Review
 7. Use your brain & Obligation, necessity and permission & Open cloze & Expressions with mind
 8. Multiple-choice questions & It is, there is & Education
 9. Structures with get and got & Article & Progress test & Exam focus
 10. Hard at work & Employment & Ability and possibility & Exam focus
 11. Multiple matching & Mixed conditionals & Conjunctions & Numbers and money
 12. Multiple-choice questions & Letter of application & Review & Exam focus

Organizace výuky

Prezenční forma

Předmět obsahuje 12 seminářů po 1,5 hod. Výuka probíhá společně se studenty oborů vyučovaných v angličtině.

Kombinovaná forma

Kombinovaná forma není v tomto kurzu zavedena, tento kurz je pro kombinované studenty veden prezenční formou.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

 • NEWBROOK, J., WILSON, J., ACKLAM, R.: FCE Gold Plus – Coursebook. Longman, 2008

Doplňující a rozšiřující učební texty

 • HASHEMI, L., THOMAS, B.: Grammar for First Certificate with answers. Second edition. Cambridge University Press, 2008
 • PRODROMOU, L.: Grammar and Vocabulary for Cambridge First with Key, 2nd edition, Peareson, 2012
 • TAYFOOR, S.: Common mistakes at First Certificate. Cambridge University Press, 2008
 • Cambridge English First 5 – Student's Book with answers + CDs, Cambridge University Press, 2012