ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Proseminář z bezpečnosti

Proseminář z bezpečnosti

Cílem toho prosemináře je seznámení studentů s pokročilejšími principy moderní kryptologie a získání šíršího přehledu v oblasti bezpečnosti IT.

Sylabus předmětu

Hlavní latkou prosemináře je detailní popsání základních kryptografických primitiv symetrické i asymetrické kryptografie a jejich následného užití v bezpečnostních protokolech. Během seminářů bude probíráno, jak jsou bezpečnostní mechanizmy realizovány v praxi (např. PKI, smart karty, SSL/TLS, IPsec, ...). Témata se mohou mírně upravovat během semestru - je možné dle zájmu na žádost studentů probrat hlouběji určité pasáže (sestavení proseminářů je volnější než u tradiční přednášky) a je tudíž možné zařadit atraktivní témata jako: šifrovací stroj Enigma, kvantové počítače a kvantová kryptografie apod.