ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Řízení IT procesů ve firemní praxi

Řízení IT procesů ve firemní praxi

Cílem předmětu je obeznámit studenty se strukturou, koncepcí a filozofií procesního řízení ve firmě s praktickým propojením na reálné řešení s přímou provazbou do praxe. Hlavní zaměření je kladeno na seznámení se standardem ITIL a procesy v IT. Každý student si vyzkouší realizaci příslušného procesu do praktického prostředí, včetně možností řízení a vyhodnocení efektu nasazeného procesu v roli Process Managera. Studenti jsou zapojení do tvorby evropského aplikačního procesního standardu pod záštitou nadnárodní procesní autority itSMF v rámci širšího kontextu vědecké práce na téma „Řízení likvidity služeb prostřednictvím IT jako business driveru“. Studenti tak mimo jiné získají zkušenosti z velkých nadnárodních subjektů na trhu.

Sylabus předmětu

  1. Úvod do procesního řízení - Úvod do řízení IT procesů. Kontext procesního řízení. Propojení IT služen a business procesů. Strategické řízení distribuovaných solution center.
  2. Řídící procesy strategie - Financial management for IT services. Business relationship management. Vztah PMO a strategie.
  3. Řídící procesy operation - Service desk. Application management. IT operations management. Technical management. Incident management. Request fulfillment. Problem management. Access management.
  4. Řídící procesy CSI - Continual Service Improvement (CSI). Řízení progresu businessu pomocí IT.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá v 6 přednáškách a 6 seminářích po 1,5 hod.

Kombinovaná forma

Kombinovaná forma není v tomto kurzu zavedena, tento kurz je pro kombinované studenty veden prezenční formou.

Doporučená literatura

Základní učební texty a pomůcky

  • Učební texty k předmětu Řízení IT procesů ve firemní praxi (intranetová učební pomůcka), Unicorn College
  • CARTLIDGE, A., HANNA, A., RUDD, C., MAXFARLANE, I., WINDERBANK, J., RANCE S.: Úvodní přehled ITIL® V3, itSMF Czech Republic, o.s. s pomocí Hewlett-Packard, s.r.o., 2007.
  • CARTLIDGE, A., HANNA, A., RUDD, C., MAXFARLANE, I., WINDERBANK, J., RANCE S.: An Introductory Overview of Itil V3. The UK Chapter of the itSMF, London, UK.