ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Rozvoj osobnostních a studijních předpokladů

Rozvoj osobnostních a studijních předpokladů

Cílem  volitelného předmětu je ve formě seminárních cvičení za aktivního zapojení každého studenta pracovat na základě kvalitních podkladových materiálů na rozvoji studijních a osobnostních kvalit každého účastníka. Formou cvičení a her se naučí poznat sami sebe a možnosti, jak zdokonalit své základní vlastnosti a využít těchto poznatků ve studiu i budoucím životě.

Sylabus předmětu

Obsahem předmetu jsou praktická cvičení zaměřená na osobnostní rozvoj v  různých oblastech  myšlení,  trénink paměti, kreativity, metody efektivního učení, schopnost koncentrace a řada dalších schopností a dovedností.
 1. Jak logicky myslet? Cvičení na rozvoj logického myšlení
 2. Koncentrace - cvičení na rozvoj koncentrace myšlení
 3. Inteligence - testy numerického, verbálního a prostorového myšlení
 4. Paměť - testy na rozvoj časové, obsahové, kontextové a situační paměti
 5. Učení - metody učení, mnemotechniky, redukce informací
 6. Kreativita - vizualizace a asociace, volné asociace
 7. Taktické myšlení - základ manažerského úspěchu - cvičení na rozvoj taktického myšlení
 8. Vizuální myšlení - cvičení k rozvoji vizuálního myšlení
 9. Matematické testy a logika - počítání a logika, číselné matice
 10. Testy osobnosti - jaký jsem a co dokážu?
 11. Jak na testy IQ-postupy a řešení IQ testů - přijímací řízení hrou
 12. Testy prostorového vnímání a jejich řešení.