ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Typové informační systémy

Typové informační systémy

Cílem předmětu je seznámit studenty s typovými informačními systémy a řešeními používanými ve vybraných odvětvích. Důraz bude především kladen na případové studie, prostřednictvím kterých budou studentům představovány jak samotné typové informační systémy, tak i jejich zasazení a využití v jednotlivých odvětvích. Vedle toho budou studenti seznamování s typickým ICT prostředí vybraných sektorech podnikatelské činnosti. V průběhu seminářů se studenti prakticky seznámí a vyzkouší si vybrané typové informační systémy (např. portálová řešení, eCommerce, CRM apod.)

Sylabus předmětu

1. ERP - definice informačního systému ERP. Účel a použití ERP. Základní komponenty ERP. Základní produktový přehled ERP nástrojů. Případové studie.
2. CRM - definice informačního systému CRM. Účel a použití CRM. Základní komponenty CRM. Základní produktový přehled CRM nástrojů. Případové studie.
3. ECM - definice informačního systému ECM. Účel a použití ECM. Základní komponenty ECM. Základní produktový přehled ECM nástrojů. Případové studie.
4. Portálová řešení - základní definice portálového řešení, jeho účel a využití. Základní produktový přehled portálových řešení. Ukázka praktických implementací a případové studie.
5. eCommerece - definice eCommerce jako podmnžina eBusiness. Cíle a využití eCommerce. Souborné vlastnosti. Praktické realizace eCommerce a případové studie.
6. eMarketplace - definice eMarketplace jako podmnžina eBusiness. Cíle a využití eMarketplace. Souborné vlastnosti. Praktické realizace eMarketplace a případové studie.
Typická ICT prostředí ve vybraných odvětvích
7. Banky - základní představení typicky používaných informačních systémů v rámci bankovního prostředí. Od malých bank až po velké bankovní domy. Praktická ukázka.
8. Přenosové soustavy - základní představení informačních systémů v prostředí přenosových soustav v rámci EU a také mimo EU. Praktická ukázka.
9. Technologické společnosti - základní představení informačních systémů v prostředí významných technologických společností. Praktická ukázka.
10. Pojišťovny - základní představení typicky používaných informačních systémů v rámci pojišťoven. Praktická ukázka.
11. Výrobní podniky - základní představení typicky používaných informačních systémů v rámci výrobních podniků. Praktická ukázka.
12. Maloobchod - základní představení typicky používaných informačních systémů v rámci retailového prostředí. Praktická ukázka.

Organizace výuky

Prezenční forma

Výuka probíhá ve 12 přednáškách a 12 seminářích po 1,5 hodině.

Doporučená literatura

  • STAIR, Ralph M. a George Walter REYNOLDS. Fundamentals of information systems. Seventh edition. Boston, MA: Course Technology/Cengage Learning, 2014. ISBN 9781133629627.
  • GÁLA, Libor, Jan POUR a Zuzana ŠEDIVÁ. Podniková informatika: počítačové aplikace v podnikové a mezipodnikové praxi. 3., aktualizované vydání. Praha: Grada Publishing, 2015. Management v informační společnosti. ISBN 978-80-247-5457-4