ÚVOD / Studijní obory / Sylaby / Účetnictví

Účetnictví

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti o funkcích účetnictví a využití účetních informací. Jedná se zejména o pochopení základních účetních principů, zásad, významu účetních výkazů a jejich provázanosti. Kromě sestavování účetních výkazů se studenti naučí, jak účetní výkazy číst a na co je možné podle vykázaných účetních dat usuzovat.

Sylabus předmětu

 1. Rozvaha
 2. Změny rozvahových stavů
 3. Výsledovka
 4. Zásoby
 5. Dlouhodobý majetek
 6. Pohledávky a závazky
 7. Daně v účetnictví
 8. Vlastní kapitál
 9. Cash Flow
 10. Konsolidace
 11. Využití účetních dat
 12. Legislativa

Doporučená literatura